Przedsiębiorców czeka podwyżka składek na ubezpieczanie społeczne o ponad 17 proc. Wszystko za sprawą rosnących zarobków.

Podstawą wymiaru składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Na rok 2022 takie wynagrodzenie wynosiło 5 922 zł. Według projektu budżetu państwa, w 2023 r. będzie to już 6 935 zł, a więc o ponad 1 tys. zł więcej niż obecnie. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnego obwieszczenia o wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023 r., na podstawie dostępnych danych możemy już dokonać obliczeń.

Składki ZUS w 2023 r. Tabela

Przedsiębiorca w standardowej sytuacji, który nie korzysta z preferencji składkowych i opłaca ubezpieczenie wypadkowe według stawki 1,67 proc., obecnie płaci składki (nie licząc zdrowotnej) w wysokości 1211,28 zł miesięcznie. Według naszych obliczeń, w 2023 r. będzie to 1418,48 zł, a więc o 207,20 zł (17,11%) miesięcznie więcej niż obecnie.

Szczegółowe szacunki prezentuje tabela:

stawka 2022 2023 wzrost kwotowy
Przeciętne wynagrodzenie 5922 6935 1013
Podstawa wymiaru 3553,20 4161 607,80
UBEZPIECZENIE
emerytalne 19,52 proc. 693,58 812,23 118,65
rentowe 8 proc. 284,26 332,88 48,62
wypadkowe 1,67 proc. 59,34 69,49 10,15
chorobowe 2,45 proc. 87,05 101,94 14,89
FP/FS 2,45 proc. 87,05 101,94 14,89
SUMA 1211,28 1418,48 207,20

Składka zdrowotna dla firm w 2023 r.

W powyższych obliczeniach nie uwzględniamy składki zdrowotnej, którą również należy opłacać. Wszystko dlatego, że w związku z Polskim Ładem jej wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania. Co więcej, niekiedy składka zdrowotna jest skorelowana z dochodem przedsiębiorcy, a nie ze wskaźnikami makroekonomicznymi. I tak:

- w przypadku skali podatkowej składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. dochodu przedsiębiorcy i nie można jej w żaden sposób odliczyć;

- w przypadku podatku liniowego składka wynosi 4,9 proc. dochodu. Polski Ład 2.0 umożliwił odliczenie od dochodu opłaconych składek do limitu, który w 2022 r. wynosi 8,7 tys. zł rocznie, a w kolejnych latach ma być waloryzowany.

- w przypadku ryczałtu składka wynosi 9 proc. podstawy, równej - w zależności od progu przychodowego - 60 proc., 100 proc. albo 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego. Obecnie odpowiada to kwotom 335.94 zł, 559.89 zł i 1007.81 zł miesięcznie. Tak liczone przeciętne wynagrodzenie nie może być utożsamianie z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem, będącym podstawą do wyliczania innych składek. Jego wysokość Główny Urząd Statystyczny ogłosi prawdopodobnie dopiero w styczniu 2023 r. Niemniej biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, ryczałtowcy powinni spodziewać się podwyżek. Polski Ład 2.0 sprawił natomiast, że mogą odliczyć od przychodu połowę opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- na karcie podatkowej przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną równą 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to 270,90 zł miesięcznie. W związku z planowana podwyżką minimalnego wynagrodzenia do 3383 zł, składka zdrowotna wyniesie 304,47 zł. Przedsiębiorcy na karcie mogą obniżyć podatek o 19 proc. zapłaconych składek zdrowotnych.

Należy pamiętać, że kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, który rozpoczyna się 1 lutego. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Od stycznia wyniesie 3383 zł, co odpowiada minimalnej składce zdrowotnej w kwocie 304,47 zł.