Z analizy danych GUS, którą przeprowadził pan pod kątem zmian w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, wynika, że rośnie liczba mikrofirm. A co z innymi rodzajami przedsiębiorstw?
Uściślijmy na początek, że mówiąc o mikroprzedsiębiorstwach, mam na myśli podmioty jednoosobowe oraz mikropracodawców zatrudniających do dziewięciu osób. Z mojej analizy wynika, że mikroprzedsiębiorstwa to obecnie aż 97 proc. wszystkich firm w Polsce. Z tego jednoosobowe działalności stanowią dwie trzecie wszystkich podmiotów gospodarczych. Mikrofirm zatrudniających 2-5 osób jest ponad pół miliona, a 6-9 osób - prawie 140 tys. Dla porównania liczba małych przedsiębiorstw (10-49 osób) to prawie 50 tys. podmiotów, średnich firm (50-250 osób) jest 15 tys., a dużych - niespełna 4 tys. W ostatnim dziesięcioleciu liczba mikrofirm wzrosła o 28 proc., a małych i średnich podmiotów spadła o 10 proc. Nie jest to niestety korzystny trend.