Sprawa ma istotne znaczenie dla wielu drobnych przedsiębiorców. Oznacza bowiem, że w wielu sytuacjach opóźnienie w zaskarżeniu decyzji ujdzie płazem.
Artykuł 40 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się klarowny: jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. A jeśli ustanowiono kilku pełnomocników, organ zobowiązany jest doręczyć pisma tylko jednemu. Strona może wskazać taką osobę. W urzędniczej praktyce bywa jednak różnie. W związku z tym pisma procesowe, w tym decyzje i postanowienia, trafiają niekiedy bezpośrednio do strony.