Energooszczędność to wymierne korzyści. Wiedzą o tym ci, którzy skorzystali z pierwszej edycji programu „PolSEFF” wspierającego finansowanie energii zrównoważonej w Polsce. Program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw cieszył się wielkim zainteresowaniem. W drugiej edycji programu, która właśnie się rozpoczyna, finansowanie w formie kredytu w wysokości do 1 mln euro można uzyskać za pośrednictwem banków biorących udział w projekcie.
Teresa Matoga dyrektor Biura ds. Programów UE oraz Programów Publicznych w BNP Paribas Banku Polska / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Kredyty dla MSP
Od początku programu PolSEFF do końca 2013 roku ponad 1800 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z finansowania inwestycji w energooszczędne rozwiązania lub źródła odnawialnej energii. W pierwszej edycji programu BNP Paribas Bank Polska sfinansował 304 projekty inwestycyjne warte w sumie 35,7 mln euro. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy otrzymali 15 mln zł premii bezzwrotnych. W drugiej odsłonie programu dostępna jest linia kredytowa o wartości 200 mln euro.
Zainteresowani powinni spieszyć się z wnioskami i opracowywaniem projektów. Porady, jak przeprowadzić taki proces inwestycyjny, można szukać m.in. w centrach biznesowych BNP Paribas. Bank został doceniony za konsekwentne wspieranie sektora MSP w projektach poprawiających efektywność energetyczną i w tym roku odebrał nagrodę od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
W co zainwestować
Warto zrewidować plany inwestycyjne i wykorzystać moment, w którym projekty powiązane z programem PolSEFF mogą być dla firmy tańsze w realizacji. Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to ta, która charakteryzuje się wskaźnikiem oszczędności minimum 20 proc. – inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające firmom zmniejszenie zużycia energii. Druga grupa obejmuje projekty głównie termomodernizacyjne budynków, wykazując się wskaźnikiem oszczędności energii większej niż 30 proc. Do tej grupy można zaliczyć także wymianę maszyn i linii produkcyjnych.
Łatwiejsze finansowanie poprzez bank jest możliwe dzięki odpowiedniej linii kredytowej z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz komponentowi dotacyjnemu wynikającemu z umowy z NFOŚiGW, dającemu przedsiębiorcy dotację bezzwrotną w wysokości 10 lub 15 proc. zwrotu od kwoty kredytu. Dotacja ta jest przeznaczana na spłatę zaciągniętego kredytu. Dodatkowym benefitem jest bezpłatny audyt energetyczny dokonany przez inżynierów PolSEFF. Wykonanie takiego audytu poza programem wiąże się z dużymi kosztami dla przedsiębiorcy.
Ciekawym przykładem udanego projektu w ramach PolSEFF jest modernizacja hali produkcyjnej jednego z klientów banku. Hala produkcyjna zbudowana była według niefunkcjonujących już norm budowlanych, czego efektem było jej niedocieplenie i prześwietlenie. Przedsiębiorca poprzez inwestycję chciał zapewnić właściwe warunki pracy dla pracowników oraz ograniczyć koszty zużycia energii. Po modernizacji, roczne oszczędności z tytułu zużycia energii wyniosły 300 tys. zł, a jej zużycie spadło o około 50 proc. Po zakończeniu inwestycji firma otrzymała 15 proc. zwrot od kwoty kredytu.
PARTNER CYKLU