Wśród najmniejszych zestawionych firm województwa małopolskiego zwycięzcą została krakowska spółka Monitex. Przez ostatnie dwa lata obrachunkowe spółka zwiększyła swój przychód niemal o 120 proc. Na rynku nieprzerwanie działa od 2003 roku. Od trzech lat systematycznie zwiększa sprzedaż i zysk i już to pozwala na stwierdzenie, że firma znajduje się w chwili obecnej w doskonałej kondycji finansowej.
Miejsce drugie zajęła spółka Cezak z Krakowa. Głównym profilem jej działalności jest obrót częściami samochodowymi największych marek. Rok 2013 był dla spółki niezwykle udany pod względem sprzedaży. Blisko milionowa sprzedaż pozwoliła na ponad 50 tys. zł zysku. Pierwszą trójkę zamyka spółka Copa-Data Polska. W obecnej formie istnieje i nieprzerwanie działa od 2010 roku. Działa w sektorze produkcji i sprzedaży oprogramowania dla automatyki przemysłowej. Doskonałą kondycję potwierdza systematyczny wzrost przychodów i zysku, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ocenie Bisnode Polska.
Niekwestionowanym zwycięzcą wśród firm mikro została spółka Telekom z Nowego Sącza, która zwiększyła swoją sprzedaż z 1,6 mln do ponad 4,3 mln zł. To pozwoliło na wypracowanie ponad 160 tys. zysku. Miejsce drugie zajęło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Cermet-Bud z Krakowa. Powstało pod koniec 1997 roku. Jako firm doradztwa technicznego realizuje wiele projektów w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, budownictwa wodnego, ochrony środowiska i geotechniki. W 2013 roku wykazała 3,1 mln zł przychodu, co w porównaniu z wynikiem za 2012 rok oznacza niemal 100-proc. wzrost. Miejsce trzecie zajęła spółka Philogic z Trzebini. Podobnie jak Copa-Data działa na rynku automatyki przemysłowej, przy czym specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn, ich naprawie i modernizacji. Blisko 4-mln sprzedaż w ostatnim roku pozwoliła spółce na 230 tys. zł zysku i stanowi ponad 73 proc. wzrost przychodu w porównaniu do roku 2012.
Najbardziej dynamiczną małą firmą została spółka Tarcon. Działa w sektorze budowlanym, specjalizując się kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych. Tylko w ostatnim roku obrachunkowym spółka przy sprzedaży na poziomie blisko 29 mln zł wykazała 3,8 mln zł zysku. Stanowi to jeden z najwyższych wskaźników rentowności wśród wszystkich zestawionych spółek z Małopolski. Miejsce drugie zajęła firma budowlana Quadrum. Działalność firmy koncentruje się na generalnym wykonawstwie obiektów użyteczności publicznej. Od lat spółka znajduje się w doskonałej kondycji finansowej. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat spółka zwiększyła swoją sprzedaż z 11,5 mln zł w 2012 roku do ponad 33 mln zł w 2013 roku. Trzecią pozycję zajęła prowadząca działalność usługową spółka Megatel z Krakowa.
Wśród tych największych firm pierwsze miejsce zajęła firma Novmar z Krakowa. Specjalizuje się kompleksowym wykonawstwie, remontowaniu i serwisie obiektów przemysłowych. To w skali roku pozwoliło na blisko 110 proc. wzrost przychodu. Miejsce drugie zajęła spółka Consultronix z Krakowa. Powstała w 1987 roku. W początkowym okresie producent sprzętu wytwarzającego wszelkiego rodzaju lasery. Z czasem wyspecjalizowała się w sprzedaży specjalistycznego sprzętu okulistycznego, preparatów do mikrochirurgii i dermatologii. W ocenie Bisnode Polska spółka znajduje się w doskonałej kondycji finansowej. Podobnie jak laureat trzeciego miejsca – spółka Electronic Control System.