Liczba jednoosobowych firm faktycznie prowadzących działalność gospodarczą wynosi prawie 2,3 miliona – szacuje Tax Care na podstawie danych o liczbie podatników, którzy w tym roku rozliczyli dochody z działalności gospodarczej.

Według danych z rejestru REGON, pod koniec września istniało w Polsce 2 961,2 tys. jednoosobowych firm. Same dane z rejestru nie mówią jednak ile z tych firm faktycznie prowadzi działalność. Część ma bowiem status zawieszonych – jeśli przedsiębiorca nie osiąga przychodów może na czas maksymalnie dwóch lat zawiesić działalność. Taki status pozwala na niepłacenie składek ZUS (sam brak przychodu w firmie nie zdejmuje z przedsiębiorcy tego obowiązku). Według danych CEIDG, w ostatnich 12 miesiącach działalność zawiesiło 311 tys. przedsiębiorców.

Liczba jednoosobowych działalności gospodarczych / Media
Liczba podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i opodatkowanych / Media

Pewnych informacji o liczbie aktywnych firm dostarcza też ZUS. Według danych urzędu za I kw. br. przedsiębiorców opłacających za siebie składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe było 757 790. Ta liczba nie obejmuje jednak osób, które oprócz działalności gospodarczej osiągają dochód z pracy na etacie, jeśli nie jest on niższy niż płaca minimalna.

Wydaje się, że najbliższe rzeczywistości dane o liczbie działających w Polsce mikrofirm pochodzą z Ministerstwa Finansów, a konkretnie ze sprawozdań dotyczących liczby podatników, którzy rozliczyli PIT za 2012 rok. Na pewno wiadomo już, że podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową rozliczyło się 1 085 371 przedsiębiorców. Jednoznacznych danych nie ma jeszcze odnośnie osób rozliczających się skalą, a to jest największa grupa. Ministerstwo podaje co prawda, że takich podatników było w tym roku 1 622 816. Problem jednak w tym, że w tej liczbie znajdują się nie tylko przedsiębiorcy, ale też ich małżonkowie, z którymi wspólnie rozliczyli się z podatku (tylko skala daje możliwość skorzystania z tej preferencji). Szczegółowe dane o liczbie samych przedsiębiorców mają być dostępne dopiero w grudniu. Kierując się proporcją z 2012 r. można jednak szacować, że w tym roku było ich ok. 1,2 miliona. W sumie więc daje to prawie 2,3 miliona podatników, którzy rozliczyli dochody z działalności gospodarczej. W grupie tej znajdują się zarówno osoby, dla których działalność była jedynym źródłem utrzymania, jak i takie, które łączyły ją z innymi dochodami, np. z pracy.

Katarzyna Siwek
Katarzyna Rola-Stężycka