Kończą się możliwości pozyskania pieniędzy unijnych. Możliwe, że w tej perspektywie nie będzie już nowych konkursów.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na przyszły miesiąc zaplanowały tylko trzy konkursy, w których firmy będą mogły się ubiegać o łącznie niespełna 300 mln zł.
Najwięcej – 135 mln zł – oferuje NCBiR w ramach konkursu Innotech. Jego celem jest połączenie zespołów badawczych w uczelniach i instytutach z przedsiębiorcami, którzy nie mają środków na badania. O pieniądze mogą się ubiegać konsorcja stworzone przez obie strony. Rezultatem współpracy ma być wprowadzenie nowoczesnych technologii lub wyrobów do produkcji. Centrum wymaga od beneficjentów zobowiązania, że wyniki prac zostaną wdrożone w ciągu dwóch lat. Nabór wniosków potrwa od 1 do 30 lipca. Maksymalnie można się ubiegać o 10 mln zł wsparcia na jeden projekt.
W ramach drugiego z zaplanowanych na przyszły miesiąc konkursu, zorganizowanego przez PARP, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na świadczenie e-usług. Pieniądze są przeznaczone zarówno dla firm tworzących lub rozwijających oprogramowanie do tego typu działalności, jak i samych elektronicznych usługodawców (np. oferujących w internecie projekty wykończenia wnętrz). Do podziału jest 49 mln zł, przy czym kwota wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 600 tys. zł. Wnioski przyjmowane będą od 8 do 19 lipca.
Około 100 mln zł jest też do wzięcia przez firmy, które chcą wejść na rynki eksportowe albo zwiększyć tam swoją obecność. W ramach PARP-owskiego konkursu „Paszport dla eksportu” można otrzymać pieniądze m.in. na uczestnictwo w targach branżowych i wystawach, na których polskie firmy mogłyby promować swoje produkty i usługi. Dofinansowanie można zdobyć również na uzyskanie dokumentów niezbędnych do wejścia na dane rynki. W poprzednich konkursach maksymalna wysokość wsparcia mogła wynieść do 200 tys. zł.
Po tych naborach nastąpi przerwa. Jeśli jeszcze pojawią się jakieś konkursy, to dopiero w IV kw. Pod warunkiem że uda się zaoszczędzić na wydatkach w innych konkursach.