Założyłeś firmę i potrzebujesz kapitału na jej rozwój? Możesz sięgnąć po unijne dotacje albo atrakcyjne pożyczki. Niestety, w każdym wypadku musisz dysponować wkładem własnym i zabezpieczeniami.
Reklama
Kto i ile może ci dać na rozwój firmy / Dziennik Gazeta Prawna
Komercyjne banki bardzo niechętnie udzielają kredytów małym firmom, które dopiero rozpoczynają działalność. Najczęściej przedsiębiorstwo musi funkcjonować przynajmniej 6-12 mies., a i wówczas może liczyć tylko na kilka tysięcy złotych. Zdecydowanie przyjaźniej do przedsiębiorstw podchodzi Unia Europejska. To z jej środków najłatwiej uzyskać wsparcie na rozwój. „Najłatwiej” nie znaczy jednak, że łatwo.

Reklama
Pieniądze od PARP – zanim je dostaniesz, musisz wziąć kredyt
Dystrybucją bezzwrotnej pomocy z Unii zajmuje się m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Niestety, pieniądze z programu Innowacyjna Gospodarka są przyznawane tylko na określone cele związane np. z e-usługami.
O takie dofinansowanie mogą ubiegać się firmy istniejące nie dłużej niż 2 lata. Wielkość wsparcia może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikowanych, a całkowita kwota wsparcia nie może przekroczyć 600 tys. zł. W przypadku przedsiębiorcy, który ma mniej niż 27 lat oraz ubiega się o dotację nie większą niż 80 tys. zł, wielkość wsparcia może wynosić do 85 proc. wydatków.
Problemem w pozyskiwaniu środków z tego programu jest konieczność posiadania... pieniędzy na realizację inwestycji. Zasada jest taka, że środki najpierw wydajemy, a później PARP nam je zwraca, zwykle w transzach i po wykonaniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. Na to finansowanie przedsiębiorca może wziąć kredyt w banku. Najpierw występuje o promesę kredytową, a gdy dotacja zostanie mu przyznana, bank uruchamia kredyt.
Największym wyzwaniem, przed jakim stoją przedsiębiorcy ubiegający się o pieniądze z Innowacyjnej Gospodarki, jest konieczność wypełnienia skomplikowanego wniosku. W Polsce działają setki firm, które w tym pomagają, zwykle pobierając za usługę 5 proc. wartości przyznanego wsparcia. Decydując się na taką pomoc, warto prześwietlić firmę i – jeżeli to możliwe – sprawdzić, jaki procent przygotowanych przez nią wniosków kończył się przyznaniem dotacji.
Problemów może dostarczyć także rozliczenie projektu, co jest niezbędne do otrzymania kolejnych transz. Pomoc oferują te same firmy, które przygotowują wnioski, jednak jest to usługa płatna dodatkowo – od 50 do 150 zł za godzinę pracy fachowców.
JEREMIE – pożyczki nawet dla firm bez dorobku
Pomoc JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) skierowana jest do przedsiębiorstw, których obrót nie przekracza 50 mln euro, i mogą się o nią ubiegać także startujący przedsiębiorcy, którzy:
● mają utrudniony dostęp do źródeł finansowania,
● nie mają historii kredytowej,
Pożyczki muszą być skonsumowane w jeden z następujących sposobów:
● wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
● zakup maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
● budowę instalacji i urządzeń sprzyjających ochronie środowiska
● informatyzację,
● dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
● tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.
Środki JEREMIE dystrybuuje BGK, są dostępne w regionalnych funduszach, fundacjach i agencjach wspierających przedsiębiorców. Instytucje informują o potrzebnych dokumentach i trybie składania wniosków i pomagają w przygotowaniu biznesplanów.
Pożyczki zwykle udzielane są na okres 5 lat, można liczyć na 6-miesięczną karencję w spłacie. Maksymalne kwoty różnią się w zależności od regionu i organizacji, która dysponuje środkami. W jednych jest to 400 tys. zł, w innych 1 mln zł. Podobne różnice dotyczą oprocentowania. Ponadto przedsiębiorcy występujący o tę pomoc muszą posiadać wkład własny – minimum 10 proc., choć może się zdarzyć, że wymagana jest wyższa kwota.
FRP – pożyczka od rządu i z Banku Światowego
Początkujący biznesmeni mogą również liczyć na pożyczki w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Światowego. Te dystrybuowane są przez regionalne fundusze rozwoju przedsiębiorczości. Stopy procentowe mogą się różnić w zależności od regionu. Dla przykładu na Dolnym Śląsku wynoszą:
● 6,45 proc. dla pożyczek na rozpoczęcie działalności,
● 5,75 proc. dla pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym do 25. roku życia lub absolwentom, którzy nie ukończyli 27. roku życia.
Także w tym przypadku maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. Liczycćna nią mogą osoby, które nie mają szans na uzyskanie kredytu z banku komercyjnego. Niemniej i tak muszą dysponować wkładem własnym – ok. 20 proc. inwestycji. Maksymalna wysokość pożyczki zazwyczaj nie przekracza 150 tys. zł.
Zarówno finansowanie z JEREMIE, jak i z FRP wymaga zabezpieczeń, w wysokości przynajmniej 80 proc. kwoty pożyczki. Standardowo stosowane zabezpieczenia to:
● weksel wystawiennictwa własnego in blanco,
● poręczenie spłaty pożyczki przez co najmniej dwie osoby (w zależności od wysokości pożyczki),
● poręczenie przez fundusze poręczeniowe,
● przewłaszczenie wartości dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę wraz z cesją ubezpieczeniową,
● zabezpieczenie majątkowe – np. hipoteka na nieruchomości,
● blokada środków na rachunku bankowym.
Tutaj znajdziesz więcej informacji o pieniądzach dla firm
Pod adresem Banku Gospodarstwa Krajowego dostępne są informacje o inicjatywie JEREMIE, organizacjach dystrybuujących pieniądze w poszczególnych regionach oraz linki do ich stron, gdzie znajdują się wszelkie szczegóły
Na stronie Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych znajduje się mapa Polski z aktywnymi regionami. Po wejściu wyświetli się pełna lista funduszy i organizacji zarządzających środkami pomocowymi wraz z linkami stron do nich
Tu znajdziemy pełną listę konkursów, na które obecnie jest prowadzony nabór, oraz terminy konkursów, które dopiero się rozpoczną. Wchodząc na poszczególne konkursy, przedsiębiorca dowie się, na jakie inwestycje przeznaczone będzie wparcie oraz jakie warunki należy spełnić. Na stronie znajdują się też konieczne wnioski, a także poradniki.