O kryteriach wyboru formy rozliczeń w firmie świadczą statystyki. Jak wynika z raportu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Starter”, ponad połowa z 1,8 mln małych firm w Polsce wybiera outsourcing, ok. 400 tys. firm korzysta z usługi księgowość on-line (czyli też bazuje na wiedzy i pomocy sił zewnętrznych), a tylko pół miliona firm zdaje się na własne siły. Z czego ponad 300 tys. właścicieli firm samodzielnie prowadzi księgowość, posiłkując się dostępnymi na rynku programami, a tylko ok. 200 tys. przedsiębiorstw zatrudnia na etacie księgową lub księgowego. A to oznacza, że najczęściej branym pod uwagę kryterium formy rozliczeń są ponoszone koszty i fachowość obsługi.

Outsorcing: kryteria wyboru firmy księgowej 

Jak wynika z raportu fundacji Starter”, polscy przedsiębiorcy wybierają najczęściej outsourcing księgowy. Jak podkreśla Rafał Krukowski wiceprezes Tax Care, kryteriów wyboru firmy księgowej jest bardzo dużo – bezpieczeństwo, cena, jakość usług, doradztwo gospodarcze, wiarygodność instytucji.

Krukowski zauważa, że w Polsce często najważniejszym kryterium jest cena – im tańsza usługa, tym bardziej nam pasuje. Warto tymczasem dokładnie rozważyć, jaki zakres usług i jakiej jakości otrzymujemy za określoną opłatę. 

Dodaje, że decydując się na wybór zasad obsługi księgowej w firmie, należy określić wiele istotnych z perspektywy każdego przedsiębiorcy szczegółów. Takich jak choćby, w jakim zakresie biuro rachunkowe będzie reprezentować nas przed urzędem skarbowym czy ZUS-em. Czy biuro posiada ubezpieczenie i w jakiej wysokości, w jaki sposób zarządza ryzykiem popełnienia błędu, który może wynikać choćby z interpretacji przepisów. Dopytajmy także o to, w jaki sposób będzie przebiegać wzajemna komunikacja i wymiana dokumentów – radzi Krukowski.

Outsorcing księgowy – korzysta z niego co najmniej połowa firm

Decyzję o prowadzeniu rozliczeń księgowych przy wykorzystaniu firm zewnętrznych podejmuje największa część rynku mikro i małych firm w Polsce. Jak wynika z raportu fundacji „Starter”, na to rozwiązanie decyduje się ponad 900 tys. podmiotów, czyli ponad połowa firm z sektora MSP. 

Nie dziwi się temu Rafał Krukowski z Tax Care. Jak podkreśla, biuro rachunkowe bardzo pomaga w funkcjonowaniu w ramach systemu podatkowego.

- Zakładając własną firmę, niezależnie od tego, czy będzie to samozatrudnienie czy większy biznes, każdy odpowiada sobie na pytanie, jaki będzie jej produkt lub usługa, jak pozyska klientów, kiedy i w jakiej wysokości uzyska dochód. Stawia więc sobie określone cele biznesowe. Jako przedsiębiorca będzie jednak funkcjonował na rynku w ramach systemu prawnego, w tym fiskalnego. Biuro rachunkowe pomoże mu dobrze funkcjonować w ramach systemu podatkowego – mówi Rafał Krukowski.

Cały czas mamy do czynienia ze zmieniającymi się przepisami, nowymi wykładniami, orzeczeniami, które wpływają na sytuacje prawną i rozliczenia księgowe w firmie – stąd nie zapominajmy, że prowadząc samodzielnie rozliczenia w firmie, musimy przeznaczyć dodatkowy czas na śledzenie, zrozumienie i weryfikację tych zmian. Tymczasem przedsiębiorca powinien koncentrować się na właściwej działalności - podkreśla Rafał Krukowski. 

Zalety outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowości to dla wielu firm szansa na współpracę z najlepszymi ekspertami. Wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem kosztów prowadzenia biznesu, zmniejsza też ryzyko operacyjne – czytamy w analizie na portalu na rapid-link.pl. Podobnie ocenia portal abak.com.pl: outcorcing księgowy daje możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności organizacji (tzw. core business), zmniejszenie lub podział ryzyka, oszczędność czasu, realne obniżenie kosztów. 

Za outsorcingiem przemawia rachunek kosztów i zysków. Własny księgowy to konieczność wyłożenia całkiem sporych pieniędzy, a zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów można mieć już nawet za kilkaset złotych. Kto będzie pracował za kilkaset złotych na etacie?! Na pewno nie taki księgowy, jakiego byśmy chcieli – czytamy na portalu usługi księgowe.edu.pl.

Zagrożenia outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy, według portalu abak.pl, niesie za sobą ryzyko związane z koniecznością powierzenia tajemnic firmy podmiotowi zewnętrznemu: sprawą kluczową jest znalezienie odpowiedzialnego i wykwalifikowanego zleceniobiorcy, który rzetelnie wywiąże się ze swoich obowiązków. Nie bez znaczenia może być też brak zaufania do osoby, która miałaby poprowadzić wybrane sprawy przedsiębiorcy i której należy powierzyć problemy i tajemnice firmy – czytamy na portalu.

Ceny outsourcingu księgowego

Jak wynika z informacji na stronach internetowych biur księgowych, regułą jest cennik zależny od liczby księgowanych dokumentów. Trzeba zaznaczyć, że ceny ustalane są indywidualnie, ale jak informuje portal cennik-usłg.pl cena prowadzenia pełnej rachunkowości wynosi w przypadku 30 dokumentów od 300 do 800 zł, a powyżej 200 dokumentów co najmniej 1000 zł, ewidencja przychodów (ryczałt z podatkiem VAT) przy 30 dokumentach to wydatek 100 - 150 zł. Minimalne stawki za prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów wahają się od 150 do 300 zł.

Zosia Samosia, czyli właściciel sam prowadzi rozliczenia w swojej firmie 

Jak wynika z raportu fundacji „ Starter”, ok. 300 tys. właścicieli firm rozlicza się samodzielnie. Czy to dobra decyzja?