Wskaźnik aktywności w Polsce wyniósł +47,7 (różnica między odsetkiem przedsiębiorców prognozujących wzrost aktywności biznesowej a odsetkiem przedsiębiorców prognozujących spadek).

To najwyższy wynik spośród wszystkich krajów UE uwzględnionych w badaniu. Średnia dla krajów Unii wyniosła +15,4, co oznacza, że w porównaniu do czerwcowej edycji badania odnotowano spadek o ponad 20 punktów. W Polsce analogiczny spadek nie przekroczył 10 punktów.

Na świecie tylko w przypadku Irlandii oraz Indii zanotowano wzrost tego wskaźnika. W prawie sześcioletniej historii badania KPMG Polska jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej (obok Wielkiej Brytanii i Włoch), w których wskaźnik aktywności gospodarczej nigdy nie spadł poniżej zera.

Analityków cieszą również wyniki dotyczące prognoz zatrudnienia: ciągu najbliższego roku aż 35 proc. polskich przedsiębiorców produkcyjnych chce przyjmować ludzi. Jest to bardzo wysoki wynik, jeśli weźmie się pod uwagę średnią dla krajów Unii Europejskiej, która ukształtowała się na poziomie -0,3.