„Dziękujemy, że przypomniał Pan kluczowe dla tworzenia prawa odnoszącego się do przedsiębiorców zasady proporcjonalności i adekwatności. Podobnie jak Pan Rzecznik, odnosimy wrażenie, że podczas pracy nad projektem ustawy zapomniano o ich zastosowaniu” – tak w liście do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców zwrócili się do Adama Abramowicza BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Pracodawcy RP (organizacje te reprezentują przede wszystkim sieci apteczne).
A chodzi o to, że rzecznik zwrócił uwagę, że w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się przepisy, które mogą zagrażać każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę, punkt apteczny czy hurtownię.
To odpowiedź na niedawne stanowisko Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA), który reprezentuje przede wszystkim indywidualnych farmaceutów. Prezes związku Marcin Wiśniewski stwierdził, że od dłuższego czasu z niepokojem obserwuje aktywność rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w kierunku obrony interesów dużych zagranicznych sieci aptecznych przejawiającą się jego udziałem jako strony w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych toczących się wobec podmiotów prowadzących apteczne sieci, które naruszyły prawo. Ostatnio zaś rzecznik przekazał korzystną dla dużych przedsiębiorców opinię do procedowanego właśnie projektu ustawy. Samorząd aptekarski oraz ZAPPA chcą zwiększenia niezależności kierowników aptek od właścicieli. Z kolei sieci apteczne uważają, że już w świetle obecnie obowiązujących przepisów niezależność kierownika jest właściwie zagwarantowana.
„W zarzutach kierowanych do Pana Rzecznika pojawia się przy tym argument, że zgłoszone uwagi realizują »interesy wyłącznie kilkunastu dużych sieci aptecznych, w tym zagranicznych, i pozostają w sprzeczności z interesami małych i średnich przedsiębiorców«. Trudno nie uznać takich argumentów za nic innego niż element polityki »hejtu«, którym niestety często posługują się niektórzy przedstawiciele władz samorządu aptekarskiego" – wskazują organizacje biznesu w liście otwartym do rzecznika MSP.