– Przedsiębiorcy w Polsce wiedzą najlepiej, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację. Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchały się w ich głos i pomysły i uwzględniły te postulaty przy tworzeniu prawa – wskazał podczas wczorajszego spotkania z mediami Adam Abramowicz, rzecznik MSP.

Obecny na spotkaniu Krzysztof Tchórzewski, minister energii, wskazał, że dzięki uwagom przekazanym za pośrednictwem platformy udało się przygotować propozycję uproszczeń regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie rynku paliwowego. Ułatwiło to przedsiębiorcom realizację nałożonych na nich obowiązków, wpłynęło także na uszczelnienie systemu monitorowania tego rynku i jego usprawnienie.

Internetowa platforma jest dostępna pod adresem www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy. Zgłaszane pomysły są oceniane przez internautów. Te z największym poparciem trafiają do właściwego w danej tematyce urzędu, który powinien przeanalizować, czy sugerowane zmiany są możliwe.