Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy legislacyjne. Do tej pory zgłoszono 265 takich propozycji, z czego już 24 wdrożono w życie. Oficjalnie skonsultowano 49 pomysłów, a 10 z nich jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Statystyki podał wczoraj rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który – w ramach współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich – zobowiązał się do wspierania zgłaszanych przez internetowy formularz pomysłów.
– Przedsiębiorcy w Polsce wiedzą najlepiej, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację. Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchały się w ich głos i pomysły i uwzględniły te postulaty przy tworzeniu prawa – wskazał podczas wczorajszego spotkania z mediami Adam Abramowicz, rzecznik MSP.
Obecny na spotkaniu Krzysztof Tchórzewski, minister energii, wskazał, że dzięki uwagom przekazanym za pośrednictwem platformy udało się przygotować propozycję uproszczeń regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie rynku paliwowego. Ułatwiło to przedsiębiorcom realizację nałożonych na nich obowiązków, wpłynęło także na uszczelnienie systemu monitorowania tego rynku i jego usprawnienie.
Internetowa platforma jest dostępna pod adresem www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy. Zgłaszane pomysły są oceniane przez internautów. Te z największym poparciem trafiają do właściwego w danej tematyce urzędu, który powinien przeanalizować, czy sugerowane zmiany są możliwe.