Tak podpisany przez prezydenta tzw. pakiet MSP reklamuje resort przedsiębiorczości. Kluczowe zmiany? Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu. Jednorazowo rozliczymy stratę podatkową do wysokości 5 mln zł. W spółkach z o.o. możliwe będzie podejmowanie uchwał przez wspólników na odległość w trybie obiegowym. Większość rozwiązań wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. 

wyjaśnienie

We wczorajszym tekście „Spór o najgłośniejszą inwestycję kolejową” (DGP 234/2018) pojawił się błąd. Spółka PKP PLK domaga się od Astaldi 250 mln zł.