Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski odmówił uczestnictwa w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. mediów. Parlamentarzystom zarzuca „uzurpację”, „wywieranie nacisku” oraz działania mogące „nosić znamiona niedozwolonej działalności lobbingowej” – wynika z pisma, do którego nieoficjalnie dotarł Dziennik Gazeta Prawna.

Na czwartek po południu zaplanowano posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. mediów i polityki audiowizualnej. Posłowie mieli wysłuchać informacji szefa KRRiT Macieja Świrskiego dotyczącego koncesji dla kanału TVN Style.

Przypomnijmy: obecnie udzielona koncesja na nadawanie satelitarne wygasa 28 lipca 2024 r. Dziesięć miesięcy temu, w lipcu 2023 r. nadawca wystąpił o jej przedłużenie na kolejną dekadę. W lutym 2024 r. magazyn „Press” ujawnił, że po ostatnim monitoringu okazało się, że o ile stacja poprawnie dba o ochronę małoletnich i nie dopuszcza do emisji niedozwolonej reklamy, o tyle kanał dysponuje za małą liczbą programów publicystycznych i dokumentalnych. Miały to być to wskaźniki o ok. 4 proc. mniejsze niż przewidują zapisy koncesyjne.

I to właśnie tej kwestii miały być poświęcone czwartkowe obrady sejmowej podkomisji. W poniedziałek Maciej Świrski skierował jednak pismo, w którym poinformował, że nie zamierza stawić się na posiedzeniu.

„Przedmiot posiedzenia określony porządkiem dziennym wykracza poza kompetencje organu władzy ustawodawczej, w ramach którego podkomisja funkcjonuje. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (w tym jej przewodniczący) jest niezależnym od władzy ustawodawczej organem konstytucyjnym o przeznaczonych wyłącznie dla tego organu kompetencjach, w tym m.in. spraw koncesji radiowo-telewizyjnych” – przekazał szef KRRiT w piśmie, do którego nieoficjalnie dotarł DGP.

Jak dodał, „jakiekolwiek próby ingerencji przez komisję Sejmu RP, czy sam Sejm RP w zastrzeżone przez Konstytucję RP oraz ustawę o radiofonii i telewizji dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej przewodniczącego zakresy działalności, stanowią uzurpację władzy ustawodawczej względem uprawnień niezależnego organu konstytucyjnego, a próby przesłuchania przewodniczącego KRRiT na te okoliczności – wywieranie nacisku”.

Maciej Świrski podkreślił również, że „działanie (…), które wpływają na kształt i przebieg tego posiedzenia, może nosi znamiona niedozwolonej działalności lobbingowej, (…) starając się wywrzeć nacisk na organ administracyjny”.

„Z uwagi na powyższe okoliczności oczywiście dziękuję za przesłaną informację, niemniej od razu uprzedzam o braku stawiennictwa mojego oraz kogokolwiek z KRRiT z mojego upoważnienia celem wzięcia udziału w tej wątpliwej uzurpacji” – zakończył przewodniczący KRRiT.

Maciej Świrski jest szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od niemal dwóch lat. W jej skład został wybrany przez Sejm 15 września 2022 r. z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. 10 października 2022 r. został objął przewodnictwo w Krajowej Radzie. Jego kadencja upłynie jesienią 2028 r.

ikona lupy />
nieznane