Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz powołał nowe Rady Nadzorcze Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.

W skład rady nadzorczej Polskiego Radia weszli: Artur Kubaj, Zbigniew Hajłasz i Maciej Jankiewicz.

W skład rady nadzorczej Telewizji Polskiej weszli: Przemysław Tejkowski, Radosław Włoszek i Dariusz Lasocki.