Wcześniej zarząd odwołał Kamila Dąbrowę ze stanowiska dyrektora - redaktora naczelnego Programu Pierwszego. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzył sekretarzowi redakcji, Marzenie Wyczółkowskiej.

Zarząd Polskiego Radia odwołał też dyrektora Informacyjnej Agencji Radiowej Mariusza Borkowskiego w związku z jego wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i zaakceptowanie tego przez poprzednie władze spółki. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzył sekretarzowi redakcji, Agnieszce Leo-Sielickiej.

Zarząd odwołał też dyrektora Polskiego Radia dla Zagranicy, Juliusza Michała Maliszewskiego, powierzając jego obowiązki sekretarzowi redakcji Alicji Duraj. Z zajmowanej funkcji odwołano także dyrektor Agencji Promocji Violettę Suchecką, powołując na to stanowisko Mirosławę Mieszkowską.

Dzisiaj również Mariusz Pilis został powołany na dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.