"Pozyskanie obu platform radiowych doskonale wpisuje się w strategię Grupy WP, która zakłada osiągnięcie pozycji naturalnego i głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce" - napisano w raporcie.

Łączna cena zakupu wyniosła 4 mln zł, a łączne przychody pro-forma za 2014 rok to 2,8 mln zł.

"Grupa WP spodziewa się istotnie zwiększyć przychody z tych serwisów, zapewniając m.in. lepsze wypełnienie dostępnej powierzchni reklamowej monetyzowanej przede wszystkim reklamą wideo w postaci pre-roll, a także reklamą audio i bannerową" - poinformowała Wirtualna Polska.

Zakup OpenFM i Polskiej Stacji jest pierwszą akwizycją zrealizowaną przez Wirtualną Polskę ze środków pozyskanych z majowej oferty publicznej.