Nadawca naruszył bowiem art. 15 ust. 3 oraz 15a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 226 ze zm.) poprzez niezapewnienie przewidzianego w ustawie udziału w kwartalnym czasie nadawania audycji europejskich oraz audycji europejskich producentów niezależnych.
Zgodnie z przepisami nadawcy programów telewizyjnych są zobowiązani do przeznaczenia ponad 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie. Przy czym nie zalicza się do nich serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych ani teleturniejów. Tymczasem Tele5 w ostatnim kwartale ubiegłego roku na produkcje Starego Kontynentu przeznaczył jedynie 37,88 proc. czasu nadawania.
Do tego ustawa wymaga też, aby 10 proc. kwartalnego czasu antenowego stanowiły audycje europejskie wytworzone przez niezależnych producentów. Z tego połowę muszą stanowić programy wytworzone w ostatnich pięciu latach. Tymczasem w I kwartale 2014 r. w ramówce Tele5 zajęły one tylko 37,31 proc., w II kwartale – 36,28 proc., a latem ledwie 21,93 proc. czasu przeznaczonego na audycje niezależne. W związku z tym KRRiT uznała, że naruszenie miało charakter ciągły (nie dotyczyło tylko jednego kwartału) i postanowiła ukarać nadawcę.
Maksymalna kara może stanowić 50 proc. rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza takiej opłaty – do 10 proc. jego przychodu.