Komisja Europejska deklaruje, że zaproponowany przez nią w piątek EMFA – europejski akt o wolności mediów, posłuży ochronie pluralizmu i niezależności środków przekazu.
– W ostatnich latach widzieliśmy różne formy nacisków na media. Najwyższy czas na podjęcie działań – uzasadnia Věra Jourová, wiceprzewodnicząca KE ds. wartości i przejrzystości. – Żaden dziennikarz nie powinien być szpiegowany ze względu na swoją pracę. Żadne media publiczne nie powinny być przekształcane w kanały propagandowe – podkreśla.