Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wsparcia gospodarstw domowych w zakupie dekodera umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie - poinformowało w poniedziałek Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę z 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Jak podało Biuro Prasowe KPRP, prezydent ustawę podpisał w piątek, 25 lutego 2022 r.

W komunikacie Biura Prasowego KPRP przypomniano, że Parlament Europejski i Rada zobowiązały państwa członkowskie UE do udostępnienia pasma 700 MHz (zakres 694–790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

Jak dodano, zmiana zakresu częstotliwości (470–694 MHz zamiast 470–790 MHz)umożliwi podniesienie standardu usług na wyższy poziom.

Przypomniano, że w Polsce zmiana standardu nastąpić ma w czterech etapach: etap 1 – od 28 marca 2022 r.; etap 2 – od 25 kwietnia 2022 r.; etap 3 – od 23 maja 2022 r. oraz etap 4 – od 27 czerwca 2022 r.

"Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej" - przekazano w komunikacie.

Jak podano, według szacunków Krajowego Instytutu Mediów 2 270 000 gospodarstw domowych w Polsce po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej przy tym sprzęcie, który obecnie posiada, utraci możliwość odbierania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

"Celem ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. jest wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem odbiornika cyfrowego, który umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC" - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że świadczenie dla jednego gospodarstwa domowego – w wysokości 100 zł – będzie przyznawane na wniosek składany przez osobę uprawnioną przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie internetowej.

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można także składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokonywanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia będzie możliwe do 31 grudnia 2022 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta