Zgromadzenie wybrało także władze Izby na kolejną kadencję. Głosami zebranych do zarządu IWP wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Bogusław Chrabota, Marek Frąckowiak, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Adam Koziołek, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Tomasz Przybek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.

Zarząd IWP na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób: nowym prezesem Izby Wydawców Prasy wybrany został Marek Frąckowiak, który połączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP. Wiceprezesami Izby wybrano Jerzego Baczyńskiego, Zbigniewa Benbenka i Tomasza Namysła, wiceprezesem ds. zagranicznych został red. Bogusław Chrabota.