Zaświadczenie o niekaralności zawsze nosi pan w kieszeni? Czeka się na nie do siedmiu dni, a na zgłaszanie kandydatur na prezesa Polska Press były cztery (13-16 maja), w tym sobota i niedziela.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można otrzymać w ciągu jednego dnia, tylko trzeba pojechać do sądu. A w formie elektronicznej to zajmuje dwa, trzy dni.