Publicis Groupe przewiduje, że wydatki na reklamę w 2021 r. wzrosną o 4,5 proc. wobec tegorocznych. – Im szybciej uporamy się z pandemią, tym większa szansa na wyższe odbicie rynku – podkreśla Iwona Jaśkiewicz-Kundera, zarządzająca, szefowa inwestycji w tej agencji.
Z kolei według szacunków Haitong Banku tempo wzrostu może wynieść 5,4 proc., przy czym największą dynamikę będzie miał segment reklamy internetowej (o 8 proc.), który w 2021 r. dogoni reklamę telewizyjną (4 proc. wzrostu) pod względem przychodów – każdy z nich wygeneruje 4 mld zł.