Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydała zgodę na przejęcie przez o2 kontroli nad Wirtualną Polską, podał Urząd. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

"Wspólnym obszarem, na którym uczestnicy koncentracji działają i osiągają przychody, jest rynek reklamy internetowej. Przeprowadzone postępowanie wykazało jednak, że ich łączny udział nie jest na tyle wysoki, żeby transakcja mogła doprowadzić do ograniczenia konkurencji" - czytamy w komunikacie.

Wniosek o przejęcie przez o2 kontroli nad spółką Wirtualna Polska wpłynął do UOKiK w listopadzie 2013 r. Przejmujący przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi Grupa o2. Jej właścicielami są cypryjskie spółki: Borgosia Investments, Bridge20 Enterprises oraz Jadhave Holdings.

Wirtualna Polska należy do grupy kapitałowej Orange. Uczestnicy transakcji zajmują się m.in. wydawaniem serwisów internetowych. Koncentracja ma polegać na nabyciu 100% akcji Wirtualnej Polski przez o2.

Reklama

Pod koniec października fundusz private equity Innova Capital poinformował, że poprzez swoją spółkę European Media Holding S.à r.l., sfinansuje zakup od TPSA Wirtualnej Polski i połączenie jej z Grupą o2. Transakcja da początek procesowi tworzenia grupy medialnej pod nazwą Grupa Wirtualna Polska.

„Czekamy na finalizację transakcji. Rozpocznie ona proces tworzenia nowego lidera w segmencie portali i dostawców kont e-mail w Polsce. Bazując na listopadowych wynikach badania Megapanel PBI/Gemius możemy powiedzieć, że dziś mielibyśmy 17,4 mln użytkowników, co daje ponad 80 - proc. zasięg w polskim Internecie – powiedział Świderski, cytowany w komunikacie.

Zgoda prezes UOKiK dotyczy przejęcia przez o2 kontroli nad Wirtualną Polską poprzez nabycie 100% akcji WP. „W efekcie powstanie lider segmentu portali horyzontalnych pod nazwą Grupa Wirtualna Polska" – czytamy w komunikacie. W listopadzie 2013 roku UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą o2 S.A. przez European Media Holding, wchodzący w skład grupy kapitałowej, skupiającej fundusze inwestycyjne zarządzane przez Innova Capital.

„Był to pierwszy etap transakcji, niezbędny do przeprowadzenia połączenia o2 i Wirtualnej Polski. Finalizacja zakupu akcji Wirtualnej Polski przez o2 spodziewana jest jeszcze w lutym 2014 r." – podsumowano w informacji.