Albert Dreger został wybrany na członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia - powiedział w czwartek dziennikarzom przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jak dodał, niebawem Rada Nadzorcza Polskiego Radia wybierze ze swojego grona przewodniczącego.

Zgodnie ze statutem Polskiego Radia S.A. Rada Nadzorcza spółki składa się z trzech członków, których powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej stało się konieczne po tym, jak pod koniec listopada br. jej dotychczasowy przewodniczący Andrzej Rogoyski został prezesem Polskiego Radia. Wcześniej, od sierpnia br., gdy Rada Nadzorcza PR zawiesiła w czynnościach, a następnie odwołała prezesa Jacka Sobalę, Rogoyski pełnił obowiązki prezesa spółki. W Radzie Nadzorczej, poza Dregerem, zasiadają Grzegorz Kłoczko i Maciej Rodowicz.

"Dziś pan Albert Dreger został wybrany na członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia. To oznacza, że Rada jest w pełnym składzie i może wypełniać swoje funkcje. Musi się ukonstytuować, dlatego, że pan Andrzej Rogoyski był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Także teraz proszę cierpliwie poczekać, aż Rada się zbierze, ukonstytuuje i będziemy wiedzieli, kto jest przewodniczącym Rady Nadzorczej" - powiedział dziennikarzom Czabański po zakończeniu czwartkowego posiedzenia RMN.

Jak poinformował, drugim kandydatem na członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia był Marek Gaszyński, muzyczny dziennikarz radiowy. "Wydaje nam się - i ten głos przeważył - że jego rola (...) byłaby bardzo dobra do wykorzystania w obszarze doradczym Polskiego Radia, jednak Rada Nadzorcza ma do spełnienia pewne funkcje formalno-prawne, finansowe (...) stąd wybraliśmy pana Dregera, specjalistę m.in. od praw autorskich i od zarządzania różnymi spółkami i od polityki personalnej w tych spółkach" - wyjaśnił przewodniczący RMN.

Według Czabańskiego, rozmowa z Gaszyńskim "była bardzo interesująca". "Pozwoliliśmy sobie zarekomendować jego osobę panu prezesowi Rogoyskiemu do bieżącej współpracy" - powiedział.

Dodał, że podczas posiedzenia RMN uzupełniła także skład rady programowej oddziału TVP w Katowicach o Jerzego Nowakowskiego. "Jest to dziennikarz współpracujący m.in. z tygodnikiem +Niedziela+, człowiek związany z mediami. Jego oko w tej radzie programowej i jego uwagi będą cenne. Jak wiemy, rady programowe mają do wykonania bardzo odpowiedzialną pracę. Powinny pilnować, jak jest realizowana misja mediów publicznych. Mam nadzieję, że uzupełnienie rady programowej w Katowicach wyjdzie tej radzie na dobre" - stwierdził Czabański.

Albert Dreger (ur. 1971 r. w Warszawie) jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi własną kancelarię adwokacką. Zajmuje się sprawami z zakresu kodeksowego prawa cywilnego, w tym prawem rodzinnym i handlowym, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa gospodarczego publicznego i prywatnego. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi, m.in. spółkami kapitałowymi, spółdzielniami i stowarzyszeniami będącymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Doradzał zarządom spółkom kapitałowych m.in. ws. zarządzania personelem.

Rada Nadzorcza Polskiego Radia sprawuje stały nadzór nad całością działalności spółki. Do jej kompetencji należy m.in. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich i rocznych planów ekonomiczno-finansowych, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, a także rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska ws. uchwał Rady Programowej.

Zgodnie ze statutem Rada Nadzorcza udziela zarządowi Polskiego Radia zgody m.in. na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości i ich obciążenie, a także na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50 tys. euro w złotych.