Stowarzyszenie Wolnego Słowa zwróciło się do zarządów mediów publicznych, a także wydawców, redaktorów i dziennikarzy o zapewnienie pluralizmu światopoglądowego i politycznego zarówno wśród zapraszanych gości jak i doboru prowadzących programy i audycje. SWS zaapelowało też o zapewnienie przez zarządy i kierownictwa redakcji wolności słowa, zarówno w pracy redakcyjnej jak i dziennikarskiej.

Jak podkreślono, szczególnie dotyczy to audycji informacyjnych i publicystycznych. Zdaniem SWS powinny one być niebudzącymi wątpliwości przykładami rzetelnego, uczciwego i obiektywnego przekazu.

Według komunikatu SWS, media publiczne powinny stanowić wzór dla wszystkich innych nadawców i wydawców. Stowarzyszenie Wolnego Słowa przypomina, że zawsze opowiadało się za niezależnością mediów publicznych oraz za tym, aby określenie „publiczne” odpowiadało treściom przez te media przekazywanym, a nie stanowiło zasłony dymnej dla ich upartyjnienia.

SWS wyraziło także nadzieję, że m.in. te problemy będą przedmiotem spotkania rad programowych mediów publicznych, zapowiedzianym przez Radę Mediów Narodowych.