Obecnie głównym źródłem białka jest sprowadzana spoza Europy śruta sojowa. Tymczasem możliwe jest zwiększenie areału uprawy soi w UE. Nieustannie trwają prace nad stworzeniem odmian jak najwyżej plonujących w naszej strefie klimatycznej.

Uprawa soi to temat nowy, ale rozwojowy, zwłaszcza w kontekście rosnących możliwości sprzedaży plonu. Od połowy 2018 r. skupem, popularyzacją i uszlachetnianiem soi, a także sprzedażą komponentów sojowych zajmuje się Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR), którego właścicielem jest Agrolok – firma dystrybucyjna, a od niedawna także produkcyjna. W Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego na nowoczesnych systemach technologicznych powstają komponenty paszowe dla bydła, trzody i drobiu – Protina (z soi) oraz Amirap (z rzepaku). Produkty te wpisują się w szeroko omawiany przez ekspertów nowoczesny model żywienia zwierząt hodowlanych, dostosowany do obecnej genetyki i coraz lepszych warunków środowiskowych zwierząt gospodarskich.

Technologia uszlachetniania białka, której poddane są Protina i Amirap, to kilkuetapowy proces obróbki surowca w ściśle kontrolowanej, stosunkowo niskiej temperaturze i w atmosferze pary wodnej. Głównym celem tego procesu jest wyeliminowanie czynników antyżywieniowych, które ograniczają wartość paszy dla zwierząt, przy zachowaniu wysokiej wartości białka. To przyjazny dla środowiska proces technologiczny, w którym nie stosuje się żadnych związków chemicznych.

Skup, produkcja i dystrybucja prowadzone w ZUBR to krok wspierający rozwój areału soi w Polsce oraz propagowania nowoczesnego, opartego na rodzimych surowcach, żywienia zwierząt gospodarskich.