Większość funduszy obligacji skarbowych w pozytywny lub neutralny sposób zareagowała na majową podwyżkę stóp procentowych przez RPP.
Wpływ podwyżki stóp procentowych przez RPP / DGP
Wśród tych, które następnego dnia po podwyżce poniosły straty, są fundusze Amplico, ING i Ipopemy. Ich klienci powinni z uwagą śledzić wypowiedzi prezesa NBP Marka Belki, bo mogą one zwiastować kolejną podwyżkę.
– Nie jest przesądzone, czy majowa podwyżka stóp była jedyna. RPP jest zdeterminowana do walki z inflacją – powiedział wczoraj Marek Belka.
– Wyższe stopy procentowe powodują spadek cen obligacji znajdujących się w portfelach takich funduszy – tłumaczy Jarosław Sadowski, analityk Expandera.
– Ostatnia zmienność cen jednostek funduszu ING Obligacji wynikała głównie ze zmienności na rynku obligacji skarbowych przed podwyżką stóp procentowych i po niej – przyznaje Jarosław Karpiński, zarządzający ING Obligacji.
Sadowski uspokaja, że spadki wycen jednostek spowodowane wzrostem stóp mają charakter przejściowy, ponieważ TFI często nie sprzedają przecenionych papierów, lecz trzymają je aż do momentu zapadalności. Fundusz odzyskuje wtedy pożyczone pieniądze i uzyskuje odsetki.
Na ubiegłotygodniową podwyżkę stóp procentowych najlepiej zareagowały fundusze dłużne Arka BZ WBK TFI (Obligacji Skarbowych i Prestiż Obligacji Skarbowych), Aviva Investors Obligacji oraz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych. Fundusze Arki i Allianz już w przeszłości charakteryzowały się wysoką odpornością na podwyższanie kosztu pieniądza.
W funduszach obligacji skarbowych, które od początku roku zarobiły średnio 3,28 proc., na koniec kwietnia znajdowało się nieco ponad 6 mld zł. W funduszach dłużnych różnego rodzaju Polacy pod koniec ubiegłego miesiąca trzymali 24 mld zł, o 4,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i więcej niż w funduszach akcji (23,7 mld zł).