W ostatnich dwóch-trzech tygodniach banki lekko przyhamowały z obniżkami oprocentowania lokat, co wcale nie oznacza, że kolejna ewentualna obniżka stóp procentowych pozostałby bez wpływu na wysokość płaconych klientom odsetek.

Wprawdzie oprocentowanie bankowych depozytów wciąż spada, ale dzieje się to już w znacznie wolniejszym tempie niż w poprzednich miesiącach. W czerwcu przeciętna stawka na lokatach trzymiesięcznych spadła o 0,16 pkt proc. do 2,7 proc. w skali roku. Średnie oprocentowanie lokat półrocznych skurczyło się o 0,14 pkt proc. do 2,64 proc., a depozyty roczne dają zarobić 2,72 proc., czyli o 0,17 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Oprocentowanie lokat dwuletnich spadło natomiast o 0,13 pkt proc. do 2,85 proc.

Przeciętne oprocentowanie brutto depozytów / Media

Od szczytu przypadającego na październik ubiegłego roku średnie oprocentowanie lokat spadło o 2-2,7 pkt proc. w zależności od czasu trwania depozytu. W tym samym czasie stopa referencyjna została obniżona z 4,75 do 2,75 proc., a stawka rynku międzybankowego WIBOR 3M zmniejszyła się o ok. 2,2 pkt proc. do 2,72 proc. Najwięcej straciły lokaty roczne (-2,7 pkt proc.) i półroczne (-2,52 pkt proc.), najmniej zaś dwuletnie (-2 pkt proc.) i kwartalne (-2,11 pkt proc.).
Z rynku niemal całkowicie zniknęły depozyty ze stawkami przekraczającymi 4 proc. w skali roku. Aktualnie każda tego typu oferta wymaga spełnienia dodatkowych warunków stawianych przez bank, jak na przykład założenie konta osobistego lub wpłata nowych środków (pochodzących z innego banku). Nie brakuje także ograniczeń, które sprawiają że relatywnie atrakcyjna oferta skierowana jest wyłącznie dla klientów z wkładami do 10-20 tys. zł.

Najwyższe stawki depozytów 3, 6 i 9 miesięcznych / Media

Comiesięczny ranking lokat zdominowały FM Bank i Getin Bank. Na wysokich pozycjach często pojawiają się także Meritum Bank oraz Idea Bank. Najwięcej za lokaty jednomiesięczne płaci Getin Online (internetowy oddział Getin Banku), który oferuje 5,5 proc. w skali roku dla nowych klientów z wkładem do 20 tys. zł. Tyle samo płaci on za lokatę kwartalną, która także przeznaczona jest tylko dla nowych klientów, ale jej maksymalna kwota wynosi już tylko 10 tys. zł. Najwyższe odsetki od depozytów półrocznych oferuje natomiast FM Bank, w którym oprocentowanie wynosi 3,8 proc. w skali roku. Da założenia lokaty niezbędny jest rachunek osobisty lub oszczędnościowy w FM Banku.

Najwyższe stawki depozytów 12 i 24 miesięcznych / Media

Wśród lokat rocznych także wygrywa FM Bank, który i w tym przypadku płaci 3,8 proc. W rankingu depozytów dwuletnich prowadzi Getin Online z lokatą oprocentowaną na 4,5 proc. w skali roku. Powyżej 4 proc. na dwuletniej lokacie z oprocentowaniem stałym można zarobić jeszcze tylko w FM Banku.

Coraz wolniejsze tempo spadku oprocentowania bankowych depozytów, to nie tylko efekt oczekiwanego zakończenia cyklu cięcia stóp procentowych. Instytucje finansowe stopniowo, acz dotkliwie, obcinając oprocentowanie wzbudziły w wielu klientach niechęć do dalszego odkładania oszczędności lokatach, co objawia się wycofywaniem przez gospodarstwa domowe środków z depozytów terminowych. A ponieważ z lokat od lutego do maja zniknęło prawie 15 mld zł, to dla banków informowanie o kolejnych obniżkach – w obawie o dalszy odpływ oszczędności z depozytów terminowych – jest coraz bardziej kłopotliwe. W połączeniu z oczekiwanym zakończeniem cyklu luzowania polityki pieniężnej może sprawić to, że rynek bankowych lokat jest już bardzo blisko stabilizacji. Wszak średnie oprocentowanie depozytów znajduje się w okolicach stopy referencyjnej oraz stawki WIBOR, co od końca 2008 r. niemal się nie zdarzało.

Michał Sadrak