KNF w ostatnich dniach na 42 stronach przedstawiła swoje wątpliwości. Jak tłumaczy przewodniczący Andrzej Jakubiak, są to uwagi o charakterze systemowym, kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak inaczej. Projektodawca zaznacza, że nie ma czasu na otwieranie dyskusji nad kwestiami, o których już rozmawiano. Zarazem resort uważa, że większość uwag KNF ma charakter jedynie redakcyjno-legislacyjny. To zaś będzie można poprawić na dalszych etapach pracy nad projektem nowelizacji.
Termin transpozycji dyrektywy 2011/61/UE minął 22 lipca 2013 r. Komisja Europejska prowadzi obecnie postępowanie w sprawie niedopełnienia przez Polskę obowiązku. MSZ podkreśla, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się wniesienia przez KE do TSUE skargi wraz z wnioskiem o nałożenie na Polskę kary finansowej.