Wiosną miałam wypadek samochodowy, rehabilitacja trwa do tej pory – pisze pani Halina. – Niektóre zabiegi opłaciłam w prywatnej przychodni, bo ważny był czas, a w państwowych placówkach czekałabym kilka miesięcy. Myślałam, że przynajmniej część kosztów pokryje ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Tymczasem odmówiono mi zwrotu wydatków, twierdząc, że skoro leczyłam się prywatnie, to oni tego nie refundują. Czy słusznie – zastanawia się czytelniczka.
Mamy dobrą wiadomość dla pani Haliny, a to za sprawą niedawnej uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek rzecznika finansowego. Sędziowie stwierdzili, że ubezpieczyciele powinni zwracać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wydatki na leczenie i rehabilitację w placówkach niepublicznych, jeśli są one uzasadnione i celowe. I – co ważne – to nie poszkodowany musi udowodnić, że takie właśnie były, ale ubezpieczyciel, jeśli chce uniknąć wypłaty odszkodowania, musi wykazać, że były one nieuzasadnione i niecelowe, gdyż w tym samym czasie takie same usługi były dostępne również w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. To ważna zmiana, bo do tej pory obowiązek udowodnienia celowości wydatków spoczywał na poszkodowanym.
Sąd podkreślił, że poszkodowani mają prawo do pokrycia wszelkich kosztów powrotu do zdrowia zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody. Uznał, że to do osoby, która ucierpiała w wypadku, należy decyzja, czy będzie leczyła się w systemie publicznym, czy prywatnym, a nawet nie wykluczył możliwości uznania za celowe kosztów leczenia lub rehabilitacji za granicą. Osoba poszkodowana może też żądać zaliczki na poczet spodziewanych wydatków.
Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciele będą zwracać pieniądze za dowolne zabiegi. Nadal trzeba przedstawić towarzystwu asekuracyjnemu dokumentację medyczną wraz ze wskazaniami co do dalszego procesu leczenia i rehabilitacji.
Warto też wiedzieć, że roszczenia dotyczące wielu wypadków drogowych powodujących urazy ciała przedawniają się nawet po 20 latach. To oznacza, że osoby, którym towarzystwa odmówiły zwrotu kosztów rehabilitacji w przeszłości, mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.
Podstawa prawna
Orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15. Art. 442, art. 444 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).