O jedną trzecią może zmniejszyć się liczba klientów firm oferujących tzw. chwilówki. Za to ci, którzy dostaną pieniądze, zapłacą za nie mniej. Rewolucja już za miesiąc.
11 października 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antylichwiarska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1357). Kluczowe jej postanowienia zaczną jednak obowiązywać dopiero od 11 marca 2016 r. Chodzi o przepisy, które budziły najwięcej wątpliwości, czyli ustanowienie limitu kosztów pozaodsetkowych.
Zgodnie z ustawą są to wszystkie koszty, które ponosimy w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Wchodzą w to więc i opłaty za rozpatrzenie wniosku, i zapłata za obsługę domową, i ewentualne ubezpieczenie pożyczki. Instytucje pożyczkowe nie będą już w stanie naciągnąć klienta, oferując pozornie tani kredyt, a w praktyce zdzierając z niego skórę. Ustawodawca nie pozostawił branży żadnej furtki, która umożliwiłaby obejście restrykcyjnego art. 36a nowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim.