Około 40 proc. Polaków po pięćdziesiątce nie było ostatnio stać na zakup rzeczy, których potrzebowali. Na pozór osoby w średnim wieku i starsze są zadowolone ze swojej sytuacji majątkowej – tak stwierdziło 45 proc. pytanych przez Millward Brown na potrzeby raportu zamówionego przez Krajowy Rejestr Długów.
Jednak co trzeci pytany mówił, że jego finanse są w złej kondycji, a 26 proc. respondentów nie było w stanie jej określić.
Według raportu 40 proc. gospodarstw domowych ma do dyspozycji miesięcznie do 2000 zł na rękę. Jedna czwarta deklaruje, że ten dochód jest wyższy niż 3000 zł. Te dane idą w parze z zestawieniem źródeł tych dochodów: ponad połowa pytanych utrzymuje się z emerytur (dokładnie 53 proc.), pracę zarobkową wskazuje 36 proc. osób 50 plus, kolejne 23 proc. jest jeszcze na utrzymaniu partnera lub rodziny.