KNF: nie ma żadnego uzasadnienia dla nadzwyczajnej pomocy frankowym kredytobiorcom. NBP: budżet straci na tym 4 mld zł
Na prośbę szefa senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierza Kleiny KNF porównała sytuację frankowiczów z kredytobiorcami złotówkowymi. Przeprowadziła symulację z założeniami: co stałoby się po wejściu w życie ustawy w wersji przyjętej przez Sejm? I co stałoby się, gdyby obowiązywała w pierwotnym brzmieniu?
Ustawa zakłada, że kredytobiorca mógłby wystąpić do banku o przewalutowanie kredytu. Przeliczona na złote wartość miałaby być porównana z symulacją kosztów identycznego kredytu wziętego w złotych. 90 proc. różnicy w kosztach między obu wariantami bank by umarzał na korzyść klienta (w pierwotnej wersji projektu umorzone miało być 50 proc. różnicy).