Jeszcze całkiem niedawno obowiązywały regulacje, które ograniczały maksymalny pułap opłat i prowizji, jakie banki mogły inkasować za udzielenie pożyczki lub kredytu gotówkowego. Jak jest teraz? Jak wysoka może być prowizja za udzielenie kredytu czy pożyczki gotówkowej?

Kredyty i pożyczki gotówkowe należą do tych produktów kredytowych, z których najczęściej korzystamy. Pożyczamy od banków pieniądze na różne cele: na wakacje, na remont, na nowy sprzęt elektroniczny… Kredyty i pożyczki gotówkowe są też produktami bankowymi, które są najczęściej reklamowane. W reklamach banki podkreślają niskie oprocentowanie czy szybkość wypłaty pożyczonych pieniędzy… Wydawać by się mogło, że w dobie niskich stóp procentowych kredyty i pożyczki gotówkowe będą tanie jak przysłowiowy barszcz. Niestety nie jest do końca prawdą…

Sprawdź bezpłatnie gdzie otrzymasz najtańszy kredyt gotówkowy

Tzw. „ustawa antylichwiarska” ogranicza maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek do czterokrotności stopy lombardowej NBP. Oznacza to, że obecnie nie może być ono wyższe niż 10% w skali roku. Takiego ograniczenia nie ma w odniesieniu do prowizji za udzielenie finansowania. To od banku zależy ile zapłacimy za udzielenie kredytu czy pożyczki.

Bank żadną prowizją nie pogardzi…

Jeszcze całkiem niedawno obowiązywały regulacje, które odgórnie, na mocy prawa, ograniczały maksymalny pułap opłat i prowizji, które banki mogły inkasować za udzielenie pożyczki lub kredytu gotówkowego. Zgodnie z obowiązującą do końca 2011 r. Ustawą o kredycie konsumenckim „Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów, związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń (…), nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego”. Banki omijały te ograniczenia udostępniając dla swoich klientów „specjalnie opracowane” we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi dedykowane pakiety ubezpieczeniowe. W praktyce nie zawierały one w sobie wiele, jednak istotnie wpływały na koszt kredytu i rekompensowały bankom wyniki prowizyjne.

W obliczu historycznie niskiego poziomu stóp procentowych, skutkującym ograniczeniem pułapu odsetek jaki banki mogą pobierać od klientów oraz nowelizacji prawa, uwolniona została wysokość maksymalnych prowizji jakie można naliczać. Wskutek tych dwóch czynników rozpoczęło się istne prowizyjne szaleństwo.

Kto bogatemu zabroni…

Przeanalizowaliśmy cenniki banków, które obowiązywały w czwartym kwartale 2014 r. z tymi, które obowiązują obecnie, czyli w drugim kwartale 2015. Wyniki są zatrważające –horrendalnie wzrosły prowizje i opłaty za pożyczki. Dane o tym, ile wynosiły prowizje za udzielenie pożyczki czy kredytu gotówkowego w IV kwartale 2014 r. I w II kwartale 2015 r. znajdują się w poniższej tabeli.

Porównanie wysokości prowizji za udzielenie kredytu pożyczki gotówkowej w wybranych bankach w IV kwartale 2014 r. i w II kwartale 2015 r.
Nazwa banku Wniosek online Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego/pożyczki gotówkowej
w IV kwartale 2014 r. w II kwartale 2015 r.
Alior Bank Sprawdź kredyt Do 5% Do 30%
Bank Pekao SA Sprawdż kredyt Do 5% Do 6%
ING Bank Śląski Sprawdź kredyt Do 3% Do 5%
PKO Bank Polski Sprawdź kredyt Do 5% Do 9,99%
Bank Millennium Sprawdź kredyt Do 6% Do 9,99%
Bank Zachodni WBK Sprawdź kredyt Do 5% Do 9,99%
Citi Handlowy Sprawdź kredyt Do 5% Do 9%
Bank Pocztowy Sprawdź kredyt Do 5% Do 20%
Raiffeisen Polbank Sprawdź kredyt Do 5% Do 20%
Źródło: TotalMoney.pl

Podwyżki wynikały z chęci zaspokojenie apetytu banku na ograniczone przychody odsetkowe, które natychmiast musiały zostać czymś zastąpione. Najszybciej można było to uczynić poprzez podniesienie stawek prowizji (wzrost składek ubezpieczeniowych jest bardziej skomplikowanym i czasochłonnym procesem).

Porównaj online kredyty gotówkowe i wybierz ten z najniższą ratą

Nie ma innej drogi…

Na cud, liczy ten, kto myśli, że znajdzie jeszcze ofertę bez prowizji albo z jej minimalną wysokością. Owszem, jeszcze gdzieniegdzie takie propozycje występują. Są one jednak dość istotnie ograniczone zarówno pod kątem potencjalnej grupy odbiorców (np. tylko dla osób, które nie posiadają w danej instytucji żadnych produktów kredytowych), jak również skorzystania z dodatkowych produktów z oferty banku (ubezpieczenie, ROR, karta debetowa, zapewnienie odpowiednich wpływów na rachunek).

W gąszczu bankowych ofert idealnym drogowskazem ułatwiającym wybór kredytu jest RRSO. Dzięki niemu niestraszne będzie porównywanie stawek prowizji i oprocentowania.