Warunki przyznawania kredytów

Gdyby nie podwyżki stóp procentowych i związane z tym podniesienie oprocentowania w III kw., dostępność hipotek byłaby na podobnym poziomie jak w poprzednich trzech miesiącach. Tak wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników ankiety wśród przewodniczących komitetów kredytowych w bankach. Narodowy Bank Polski co kwartał pyta osoby odpowiedzialne za udzielanie kredytów o ocenę bieżącej sytuacji i przewidywania na najbliższe trzy miesiące.