Maciej Krzysztoszek z biura prasowego KNF powiedział IAR, że ostatnie wystąpienie nadzoru finansowego bazuje na publicznie dostępnych informacjach z Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te przekazano organom ścigania, które teraz będą je analizować. KNF, według Macieja Krzysztoszka zwraca uwagę, że do Polski powinny wrócić środki wytransferowane do luksemburskiej spółki. Nadzór szacuje, że 2013 roku było to około 80 milionów złotych, a w 2014 około 70 milionów złotych.
Według rozmówcy IAR, od początku przejęcia nadzoru nad SKOK-ami, KNF zwraca uwagę na ich trudną sytuację. Część podmiotów z tego systemu jest w lepszej kondycji, ale sektor jako całość nie radzi sobie najlepiej.
Kasa Krajowa SKOK stanowczo odcina się od wystąpienia nadzoru. Jej rzecznik Andrzej Dunajski podkreśla, że sektor SKOK-ów nie finansował tej organizacji. Fundacja prowadziła własną działalność, z której miała przychody, a kasy nie były obciążone żadną składką na jej rzecz.