Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oceniła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła. Banki zainteresowane udziałem w tym procesie mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do 27 kwietnia 2015 r. włącznie, poinformowała Komisja.

"Wobec stwierdzenia, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie, Komisja upoważniła przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do wszczęcia w dniu 26 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Wesoła na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu, KNF w terminie 30 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wesoła" - czytamy dalej.

Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 27 kwietnia 2015 r. włącznie, podano także.

W maju ub. roku KNF jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Wesoła w Mysłowicach, który został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.