W październiku 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Odczucia konsumentów. Inflacja w październiku znowu wzrośnie

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wzrost cen konsumenckich

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

tus/ gor/ (PAP Biznes)

Konsumenci gorzej oceniają sytuację. Boimy się nie tylko inflacji, ale i bezrobocia

„W październiku 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca” – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Obliczany przez niego bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pokazujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 45,5 pkt i był o 1,3 pkt niższy niż we wrześniu. W porównaniu z październikiem ub.r. obniżył się o 27,7 pkt.

Wskaźnik wyprzedzający był w październiku na poziomie minus 35,7 pkt, o 2,5 pkt niższym niż miesiąc wcześniej i o 21,2 pkt niższym niż przed rokiem.

Inflacja nadal straszy

87 proc. uczestników badania GUS stwierdziło w październiku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu ostatniego roku „wzrosły znacznie”. To najwyższy odsetek takich odpowiedzi w ostatnich latach. Odsetek osób spodziewających się utrzymania znacznego wzrostu cen w perspektywie najbliższych 12 miesięcy utrzymuje się na poziomie przekraczającym 70 proc.

Ponad połowa ankietowanych ocenia, że obecnie nie jest odpowiedni czas na dokonywanie ważnych zakupów (np. meble, sprzęt elektroniczny). Odsetek takich odpowiedzi był w październiku najwyższy od kwietnia 2020 r., czyli pierwszej fali pandemii.

Obawiamy się wzrostu bezrobocia

W październiku 48 proc. ankietowanych stwierdziło, że w perspektywie roku spodziewa się wzrostu bezrobocia. Miesiąc wcześniej odpowiadało tak 41 proc. ankiety GUS. Wskaźnik ocen sytuacji na rynku pracy znalazł się na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r.

Autor: Łukasz Wilkowicz
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej, pkt X ‘22 IX ‘22 X ‘21
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej 45,5 44,2 17,8
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej 35,7 33,2 14,5
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy 31,0 32,5 8,6
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy 34,8 36,4 9,8
Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy 64,1 61,5 30,1
Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy 56,7 53,8 28,0
Zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 92,0 89,8 80,6
Zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy 44,0 42,1 41,2
Zmiany poziomu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (ze znakiem przeciwnym) 30,7 24,1 14,0
Obecne dokonywanie ważnych zakupów 41,1 36,7 12,3
Przyszłe dokonywanie ważnych zakupów 47,6 45,3 34,5
Obecna możliwość oszczędzania pieniędzy 42,4 37,8 31,0
Przyszłe oszczędzanie pieniędzy 20,6 18,7 6,0
Obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego 17,6 16,7 23,9
Prawdopodobieństwo zakupu samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy * 76,6 x 70,8
Planowanie kupna lub budowy domu (mieszkania) w ciągu najbliższych 12 miesięcy * 91,6 x 91,5
Prawdopodobieństwo wystąpienia wydatków na podniesienie standardu lub remont domu (mieszkania) w ciągu najbliższych 12 miesięcy * 58,7 x 52,7
*pytania zadawane w pierwszym miesiącu każdego kwartału