Dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie z wakacji kredytowych mogą skorzystać nie tylko osoby mające problemy ze spłatą wysokich rat kredytów hipotecznych wynikających z podniesienia stóp procentowych. Sporo zyskać mogą i ci, którzy dysponują większą gotówką.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zawierającą przepisy dotyczące wsparcia kredytobiorców. Z końcem lipca br. ruszają tzw. wakacje kredytowe pozwalające na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego na własne cele mieszkaniowe w polskim złotym.

Wakacje kredytowe od rządu – jak działają

Spłatę rat można zawiesić łącznie na 8 miesięcy (po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 roku oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku). Skorzystanie z „wakacji kredytowych” i zawieszenie rat powoduje automatyczne wydłużenie okresu kredytowania.

Wakacje kredytowe — nadpłata kredytu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca kredytobiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania pomocowego, aby środki „zaoszczędzone” w trakcie „wakacji kredytowych” wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia — nadpłacenia kredytu hipotecznego. Skróci to okres, na jaki zaciągnięty został kredyt lub obniży wysokość przyszłych rat kredytu, czego efektem będzie zmniejszenie obciążeń budżetów domowych w przyszłości.

Wakacje kredytowe – czy warto nadpłacić kredyt

Jeśli ktoś posiada dodatkowe zasoby gotówki, choćby wynikające z oszczędności, kiedy nie będziemy płacić kredytu przez 8 rat, nie warto się zastanawiać. Nadpłacając kredyt możemy zarówno zmniejszyć wysokość przyszłych rat, lub jeśli ktoś woli skrócić okres kredytowania. Nadpłaty kredytu należy dokonać w porozumieniu z bankiem i ustaleniu wszystkich kwestii. Wiele też zależy od tego, w jakim „miejscu” spłacania kredytu jesteśmy, jak wiele do oddania bankowi zostało.

Wakacje kredytowe – ile można zaoszczędzić?

Zdaniem Jarosława Sadowskiego, głównego analityk Expander Advisors dzięki wakacjom kredytowym można obniżyć koszt kredytu o 46 tysięcy złotych. Jest to symulacja dla kredytu na 300 000 złotych na 25 lat udzielonym we wrześniu 2021 r

Okazuje się więc, że dla części wakacje kredytowe pozwolą wielu kredytobiorcom przetrwać trudny okres, kiedy raty będą bardzo wysokie. Dla innych będzie to natomiast szansa, aby powiększyć kwotę oszczędności na czarną godzinę lub nadpłacić kredyt i tym samym obniżyć jego koszt.Dlaczego raty będą niższe? Teoretycznie koszt kredytu się więc nie zmienia. W praktyce raty przenoszone na koniec okresu spłaty zapewne będą mieć nieco inną wysokość niż obecnie, ponieważ wtedy będzie zapewne obowiązywał inny poziom stóp procentowych.

Które raty można zawiesić?

Jak wskazuje Jarosław Sadowski z Expander Advisors przepisy dają częściową możliwość wyboru, które raty chcemy zawiesić. Jeśli ktoś chce w pełni skorzystać z wakacji kredytowych, czyli odroczyć spłatę ośmiu rat, to musi zawiesić ratę sierpniową i wrześniową. W okresie od września do grudnia może z kolei wybrać dwie, których nie zapłaci, a w przyszłym roku może zawiesić po jednej racie w kwartale.

Jego zdaniem optymalnym rozwiązaniem wydaje się zawieszanie rat, które przypadają później, ponieważ oprocentowanie kredytów wciąż rośnie i prawdopodobnie nadal będzie rosło. Im późniejsza rata, tym jej wysokość może być wyższa. Dlatego w tym roku najlepiej zawiesić spłatę rat: sierpniowej, wrześniowej, listopadowej i grudniowej. Z kolei w przyszłym roku do zawieszenia warto wybrać raty: marcową, czerwcową, wrześniową i grudniową.

Dlaczego nadpłata jest lepsza niż zwykła spłata rat

Ci, którzy mogliby poradzić sobie ze spłatą rat bez konieczności korzystania z wakacji kredytowych, zapewne zastanawiają się, czy z nich skorzystać. Z jednej strony to przecież tylko dodatkowy kłopot – trzeba zawnioskować o wakacje, a później złożyć kolejny wniosek o nadpłatę. Poza tym może im się wydawać, że to nie ma znaczenia czy np. 2000 zł zapłacą w postaci rat, czy nadpłaty. Przecież na kredyt trafia dokładnie taka sama kwota – zaznacza Sadowski.

Jego zdaniem w rzeczywistości nadpłata jest dużo korzystniejsza niż zwykła spłata rat. Dla przykładu weźmy pod uwagę kredyt na 300 000 zł na 25 lat udzielony we wrześniu 2021 r. Jego rata przy obecnym poziomie stawki WIBOR (6,99 proc.) wynosi 2 677 zł. W tej kwocie aż 2 420 zł stanowią odsetki, a tylko 257 zł kapitał, który pomniejszy zadłużenie. Spłacając 2 677 zł jako rata obniżamy zadłużenie zaledwie o 257 zł. Robiąc nadpłatę na kwotę 2 677 zł obniżamy dług o pełne 2 677 zł, a im niższy dług, tym niższe odsetki już do końca okresu spłaty.

Ile można zyskać dzięki nadpłacie kredytu?

Zdaniem Jarosława Sadowskiego to ile zyskamy na nadpłacie, zależy od dwóch rzeczy – jaką kwotę nadpłacimy oraz jaki jeszcze pozostał okres do spłaty. Korzyść jest tym wyższa, im wyższa jest nadpłata oraz im dłuższy okres pozostał do pełnej spłaty zadłużenia. Załóżmy, że oprocentowanie wspomnianego wyżej kredytu wynosi 9,88 proc.. Z kolei suma ośmiu rat to 21 416 zł. Nadpłata takiej kwoty obniży odsetki o ok. 2 116 zł rocznie. Jeśli nadpłata będzie mniejsza i wyniesie np. 10 000 zł, to odsetki roczne zmniejszą się o ok. 988 zł rocznie.

- W przypadku naszego przykładowego kredytu, po zakończeniu wakacji kredytowych, do końca okresu spłaty pozostanie jeszcze 22 lata. Teoretyczna suma korzyści z nadpłaty kwoty ośmiu rat może więc wynieść ok. 46 550 zł. Gdyby do końca okresu spłaty pozostało np. tylko 5 lat, to byłoby to ok. 10 580 zł. W praktyce oprocentowanie nie pozostanie jednak na stałym poziomie 9,88 proc., lecz będzie się zmieniać, więc trudno oszacować rzeczywistą sumę korzyści – ocenił ekspert.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

- zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz

- zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Warunki złożenia wniosku o wakacje kredytowe

Zgodnie z ustawą klient definiuje własny cel mieszkaniowy i w tym kontekście składa oświadczenie pod rygorem karnym. Jeśli klient oświadczył, że są to cele mieszkaniowe, to zgodnie z ustawą – bank kwalifikuje je jako cele mieszkaniowe.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek: pisemnie. Mailowo lub przez bankowość elektroniczną. W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Kiedy złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć oczywiście nie wcześniej, niż w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 29 lipca. Banki informują, że postarają się udostępnić możliwość złożenia wniosku przez internet w serwisie transakcyjnym jak najszybciej.

Jak poinformował nas np. PKO Banki Polski, ten udostępni wnioski o zawieszenie w pierwszym dniu możliwego zawieszenia spłaty kredytu, tj. 1 sierpnia 2022 r. Zgodnie z zapisami ustawy okres zawieszania obowiązuje od daty doręczenia wniosku tj. jeśli klient złoży wniosek 1 sierpnia to okres zawieszania jedno- lub dwumiesięczny (w zależności od deklaracji klienta na wniosku) rozpocznie się z dniem 1 sierpnia br. Nie ma potrzeby składania wniosków przed 1 sierpnia – informuje bank.

We wniosku w serwisie transakcyjnym uwzględnione zostaną kredyty spełniające ustawowe kryteria zawieszenia spłaty kredytu, w tym kredyt w złotówkach i umowa zawarta przed 1.07.2022 r. Klient wybiera kredyt, który przeznaczony był na własny cel mieszkaniowy i który będzie podlegał zawieszeniu.

Wakacje kredytowe – jeden, dwa czy wiele wniosków?

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w następujący sposób: 1 lub 2 wnioski w 3Q 2022 roku, 1 lub 2 w 4Q, a następnie po 1 wniosku w każdym kwartale 2023 roku. Wnioski w 3 i 4Q 2022 r. można składać na okres jedno lub dwumiesięczny.

Źródło: własne, Expander