Wniosek o wakacje kredytowe czyli wstrzymanie spłaty kredytu za sierpień 2022 roku należy złożyć jeszcze przed datą zapadalności raty kredytu. W przeciwnym razie może być problem ze skorzystaniem z tej pomocy.

Dziś prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych.

Wakacje kredytowe - jak i kiedy skorzystać

Jednym z założeń ustawy są tzw. wakacje kredytowe, z których kredytobiorcy będą mogli skorzystać teoretycznie od sierpnia. To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne wyłącznie w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat. Można z nich skorzystać po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. począwszy od 1 sierpnia 2022 roku, oraz po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku. Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe - problemy

O ile skorzystanie z wakacji kredytowych we wrześniu 2022 roku i później nie generuje żadnych problemów, o tyle możliwość skorzystania z nich w sierpniu tego roku już tak. Wynika to z terminów zapadalności raty kredytu oraz wejścia w życie samej ustawy. Każdy, kto chce skorzystać z pomocy w postaci wakacji kredytowych, powinien złożyć wniosek przed datą zapadalności raty kredytu. Terminy też nie są jednak w żaden sposób ustawowo ustalone, a zatem dla wielu kredytobiorców mogą zapadać w różnym czasie. Efekt?

Jeśli ustawa zostanie podpisana dziś, tj 14 lipca i jednocześnie ogłoszona to wejdzie w życie po 14 dniach, czyli 28 lipca. Z kolei jeśli data zapadalności raty kredytu za sierpień ma miejsce w dniu 1 sierpnia 2022 roku, to kredytobiorcy zostanie dosłownie kilka dni na złożenie wniosku.Jeśli się spóźni, pomoc w sierpniu nie będzie skuteczna. Dlatego warto sprawdzić kiedy następuje termin zapadalności raty kredytu w naszym przypadku i jak najszybciej złożyć wniosek po wejściu ustawy w życie.

Wakacje kredytowe - czy banki poradzą sobie z liczbą wniosków?

Należy pamiętać, że z wakacjami kredytowymi były już pewne problemy podczas pandemii Covid-19. Na proces wydawania decyzji w sprawie pozaustawowych wakacji kredytowych zwracał uwagę choćby Rzecznik Finansowy. Pojawiły się bowiem skargi klientów na zbyt długi termin rozpatrywania wniosków o udzielenie pozaustawowych wakacji kredytowych. Wielokrotnie klienci zgłaszali, że mimo złożenia wniosku o udzielenie pozaustawowych wakacji kredytowych w określonym terminie, wnioski nie były rozpatrywane w terminie przypadającym przed datą zapadalności najbliższej raty.

Na szczęście tym razem, w przypadku wakacji kredytowych wynikających z nowej ustawy, te zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy. Natomiast w ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Banki przygotowują się do udostępniania swoim klientom złożenia wniosku bezpośrednio przez system transakcyjny, co powinno przyspieszyć cały proces. O ile nie będzie żadnych problemów technicznych.

Co poza wakacjami kredytowymi?

Ustawa wprowadza też dodatkowe środki na wsparcie kredytobiorców Zgodnie z nowymi przepisami nastąpi wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zgodnie z nią budżet funduszu już w 2022 r. zwiększy się o 1,4 mld zł i wyniesie w sumie ponad 2 mld zł. Dzięki temu będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

Ustawa, która będzie podpisana dziś przez prezydenta zakłada również, że banki będą stosowały korzystniejszy wskaźnik oprocentowania kredytów zamiast WIBOR-u, co pozwoli obniżyć wysokość rat kredytowych. Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w komunikacie, właśnie rozpoczęła prace narodowa grupa robocza (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych. Jak wynika z komunikatu w sierpniu 2022 r. grupa określi optymalny operacyjny scenariusz działania w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych.