Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. wsparcia kredytobiorców przewidującą m.in. wakacje kredytowe i zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W ustawie zawarto też wydłużenie do 31 października tarcz antyinflacyjnych.

Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom daje osobom spłacającym kredyt na mieszkanie możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, a także zwiększa o 1,4 mld zł środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponadto wydłuża z 31 lipca do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych. Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat. Wystarczy wypełnić stosowny wniosek i wysłać do banku. W ciągu najbliższych kilkunastu dni banki zaoferują klientom złożenie wniosku poprzez serwis transakcyjny.

Podczas czwartkowej uroczystości podpisania ustawy w Belwederze prezydent wskazał, że to nie była łatwa ustawa, bo w trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące rynku finansowego i banków w kontekście codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych.

„Ona dotyczy przede wszystkim pomocy kredytobiorcom. Chodzi o wszystkich tych, którzy kupili mieszkania, zbudowali domy, wzięli w tym celu kredyty hipoteczne i dzisiaj, wobec wzrostu stóp procentowych i dużej inflacji, bardzo często znaleźli się w trudnej sytuacji" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że ustawa nie oznacza zupełnego zwolnienia ze spłaty kredytu. "Żeby nikt tego, proszę państwa, nie mylił. Trzeba będzie oczywiście te raty kredytowe (...) spłacić później. W istocie jest to płatność odroczona" - wyjaśnił prezydent.

Podkreślił, że zależało mu, by ustawa weszła w życie przed końcem lipca; wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. "To umożliwi wszystkim posiadaczom kredytów hipotecznych, których termin zapadalności kolejnej raty kredytu będzie w sierpniu, poczynając od 1 sierpnia do końca miesiąca, wystąpienie (o wakacje kredytowe - PAP) wcześniej, przed terminem zapadalności, co jest konieczne, by móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu. Ustawa wejdzie w życie jeszcze w lipcu i przez te dosłownie ostatnie dni lipca będzie już możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu" - wskazał Andrzej Duda.

Dodał, że będzie można to zrobić na różne sposoby, m.in. przez bankowość elektroniczną.

Prezydent zaznaczył, że ustawa jest potrzebna, jest oddechem dla tych, którzy mają kredyty hipoteczne. Przypomniał, że wakacje kredytowe będą przysługiwać tylko osobom spłacającym kredyty hipoteczne udzielone w złotych i tylko na jedno mieszkanie czy dom, ten, który rzeczywiście jest wykorzystywany do własnych celów mieszkalnych. "Jeśli ktoś ma np. pięć lokali mieszkalnych i pięć kredytów, to tylko na jeden będzie mógł dostać zwolnienie" - dodał Andrzej Duda.

Jednocześnie zaapelował do instytucji nadzorujących rynek bankowy, m.in. do Rzecznika Finansowego, by zwracały uwagę na to, jak ustawa jest realizowana przez banki. "Chodzi o to, by kredytobiorcy hipoteczni, którzy chcą skorzystać z tych ulg, które ustawa daje, mogli z nich w terminie skorzystać, mogli skutecznie złożyć wnioski" - wyjaśnił.

Andrzej Duda wspomniał, że podobny mechanizm zawieszenia spłaty raty kredytu będzie obowiązywał dla instytucji, które zajmują się budową i rozwijaniem rynku mieszkaniowego: TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych, którym kredyty udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przypomniał także, że podpisana przez niego ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października, co - jak mówił - jest niezwykle istotne dla działań mających prowadzić do obniżenia cen paliw, zwłaszcza w okresie wakacyjnych wyjazdów.

Zgodnie z ustawą wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Ustawa zakłada też wzrost środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonych na dopłaty dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł.

Z dopłat z funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej, jak i obcej. Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona.

Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online.

W ustawie zawarto też zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca do 31 października br. W ramach tych tarcz stosowana jest niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży paliw. Niższa akcyza obowiązuje także na lekki olej opałowy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która daje możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, a także zwiększa o 1,4 mld zł środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Oto jak uzyskać wsparcie.

Czym są wakacje kredytowe?

To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat:

- po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (od 1 sierpnia 2022 r.)

- po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

- zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz

- zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek:

- pisemnie

- mailowo

- przez bankowość elektroniczną

W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak wnioskować o pomoc?

Maksymalne wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny, choć część może zostać umorzona. Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać:

- osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet

- osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom, lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.