Osoba, która pomyli numer konta odbiorcy przelewu, ma wobec niego roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie. Musi jednak najpierw ustalić, kto otrzymał pieniądze, a to może być niewykonalne
Obecnie do wykonania przelewu bankowego wystarczy podanie numeru konta odbiorcy. Jeszcze cztery lata temu obligatoryjne co do zasady było również wpisanie jego danych osobowych. Jeśli nie zgadzały się one z danymi osoby, na którą założony był rachunek, bank odmawiał wykonania dyspozycji.
Bez danych