Jak czytamy w gazecie, obejmujący cały rynek ubezpieczeniowy system bezpośredniej likwidacji szkód prawdopodobnie zacznie działać 1 kwietnia. Taką datę podaje prezes grupy ubezpieczeniowej Uniqa Andrzej Jarczyk. Potwierdzają to ustalenia "Pulsu Biznesu" w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, która pracuje nad BLS.

Gazeta wyjaśnia, że bezpośrednia likwidacja szkód, to nowa usługa ubezpieczeniowa, która znajdzie się w polisach komunikacyjnego OC. Umożliwi klientom zgłaszanie szkód komunikacyjnych do towarzystwa, w którym kupili obowiązkowe ubezpieczenie. Zakład wypłaci odszkodowanie i naprawi auto, a następnie zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wydatków.