Jesienna aura za oknem sprawia, że na drogach robi się niebezpieczniej. Choć wielu z nas uważa się za dobrych kierowców to i tak, jak mówi przysłowie, wypadki chodzą po ludziach. Skutki takiego wypadku mogą zneutralizować dodatkowe polisy komunikacyjne. Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwanego powszechnie OC).

Wraz z OC wykupywane jest zazwyczaj także ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Część z właścicieli „czterech kółek” (kilkuletnich, nowych a zwłaszcza kupionych na kredyt) wykupuje także polisy Auto Casco (AC), „chroniące” ich pojazdy przed kradzieżą czy zniszczeniem. Oprócz tych „standardowych” ubezpieczeń, w ofertach ubezpieczycieli można znaleźć także ubezpieczenia dodatkowe, chroniące przed szkodami „mniejszego kalibru”, takimi jak np. utrata kluczyków do auta, stłuczona szyba czy zniszczone opony. Sprawdziliśmy dostępne na rynku opcje dodatkowych ubezpieczeń oferowanych przy polisach komunikacyjnych. Oto najciekawsze propozycje, które udało nam się znaleźć:

• Ubezpieczenie opon w AXA Direct. Dzięki temu ubezpieczeniu możliwa jest szybka pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski, przez 24 godziny na dobę. Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa, nasze auto zostanie odholowane do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego. Co ważne, nawet jeśli skorzystamy z ubezpieczenia nie stracimy swoich zniżek za bezszkodową jazdę! Ubezpieczenie opon można zakupić bez konieczności nabywania polisy AC. Składka z ubezpieczenie opon rozpoczyna się już od 19 zł za rok. W AXA Direct można znaleźć także ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Ubezpieczenie to za niewielką składkę (75 zł za rok) daje zabezpieczenie przed utratą samochodu w wyniku pożaru bądź kradzieży. Należy pamiętać o tym, że w przypadku wystąpienia któregoś z tych zdarzeń nasze świadczenie zostanie pomniejszone o udział własny w odszkodowaniu wynoszące odpowiednio 15% lub 25%. Także i to ubezpieczenie możemy kupić bez konieczności nabywania polisy AC. Jeszcze jednym ubezpieczeniem dodatkowym oferowanym przez AXA Direct jest ubezpieczenie szyb. Za roczną składkę wynoszącą minimalnie 79 zł zabezpieczamy się przed – jak pisze ubezpieczyciel na swojej stronie internetowej – „najczęściej występującym rodzajem szkody: szkodą szybową”. Dzięki temu ubezpieczeniu zabezpieczamy sobie pokrycie naprawy lub wymiany szyby do 2 000 zł. Naprawa realizowana jest w – jak pisze ubezpieczyciel – „renomowanej sieci warsztatów specjalizujących się w naprawach i wymianach szyb w samochodach”. Naprawa lub wymiana szyby dokonywana jest nawet w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia szkody. Co istotne – zgłoszenie szkody nie powoduje utraty zniżek w AXA Direct.

Znajdź online najtańsze ubezpieczenie dla swojego samochodu

• Generali oferuje ubezpieczenie bagażu chroniące go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje rzeczy osobiste przewożone w samochodzie, takie jak np. wózek i fotelik samochodowy dla dziecka, telefon komórkowy, laptop, nawigację satelitarną, a nawet box dachowy. Bagaże ubezpieczony są do kwoty 2 000 zł, ubezpieczenie sprzedawane jest tylko w pakiecie z AC. Oprócz ubezpieczenia bagażu Generali oferuje także ubezpieczenie Autoszyby. Podobnie jak w AXA Direct skorzystanie z zapewnianej przez niego ochrony nie wpływa na wysokość zniżek. Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczającego i może wynieść nawet 6 000 zł. Przy pierwszej szkodzie brak jest udziału własnego, a Generali pokrywa także koszt wymiany elementów związanych z szybą, tj. uszczelek, listew czy uchwytów.

• Ubezpieczenie równa droga w Allianz zapewnia naprawę uszkodzeń spowodowanych złą nawierzchnią drogi. Dzięki temu ubezpieczeniu można naprawić szkody polegające na uszkodzeniu wszystkich lub niektórych spośród wymienionych elementów: felg, opon, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego. Dzięki ubezpieczeniu można naprawić nawet najmniejsze uszkodzenia spowodowane złą nawierzchnią. Jeśli w czasie rocznej umowy koszt napraw lub wymiany uszkodzonych elementów nie przekroczy 5 000 zł klient nie straci swoich zniżek w ubezpieczeniu AC.

• Z kolei w Link 4 możemy skorzystać z ubezpieczenia szyb i ubezpieczenia Kluczyki Plus. Pierwsze z wymienionych ubezpieczeń chroni szyby w naszym samochodzie na okoliczność ich zniszczenia na skutek zderzenia, umyślnego wybicia czy działania sił przyrody. Link 4 pokrywa koszt naprawy lub wymiany szyby w jednym z profesjonalnych warsztatów sieci NordGlass. Jeśli natychmiastowa wymiana szyby nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszt parkingu (do 48 godzin). Ubezpieczenie Kluczyki Plus zapewnia ochronę na wypadek utraty kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego. Co istotne, Link 4 zapłaci nawet wtedy, jeśli klient zgubi swój dowód rejestracyjny a wypłata odszkodowania nie pomniejszy posiadanych przez klienta zniżek w przyszłości. Ubezpieczenie Kluczyki Plus to dodatek do OC/AC. Ubezpieczenie Szyby 24 można kupić zarówno z pakietem OC jak i AC/OC.

• Ubezpieczenie Opony Assistance w Liberty Ubezpieczenia zapewnia ochronę w przypadku przebicia lub uszkodzenia ogumienia w pojeździe. Ubezpieczenie działa zarówno na terenie Polski i Europy. W przypadku uszkodzenia więcej niż jednego koła samochód odholowywany jest do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego, a koszty naprawy opon będą pokryte przez ubezpieczyciela nawet pod domem klienta.

• Proama oferuje ubezpieczenie nieco inne od opisanych powyżej – ubezpieczenie od utraty pracy. Pokrywa ono koszty eksploatacji ubezpieczonego samochodu w przypadku utraty pracy przez ubezpieczoną osobę. W ramach tego ubezpieczenia zwracane są miesięczne koszty paliwa (do 300 zł miesięcznie, maksymalnie przez 6 miesięcy), refundowane są koszty obowiązkowego badania technicznego (jedno świadczenie w trakcie trwania ubezpieczenia) oraz opłacane składki za ubezpieczenie komunikacyjne Proama (ubezpieczyciel opłaci II ratę składki lub składkę za odnowioną na kolejny rok polisę w dotychczasowym zakresie). W przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczony otrzymuje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia.

• W Gothaer można skorzystać z ubezpieczenie Auto Zastępcze. W jego przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty – w razie wypadku lub kradzieży samochodu – wynajmu samochodu zastępczego nawet na 21 dni. Gothaer zorganizuje pomoc w zakresie dostarczenia pojazdu zastępczego wraz z dokumentami umożliwiającym jego użytkowanie, pokrycie kosztów wynajmu samochodu osobowego kategorii A lub B, a także pokrycie kosztów dostarczenia pojazdu ubezpieczonemu albo koszty odbioru pojazdu od ubezpieczonego. Oprócz ubezpieczenia Auto Zastępcze, Gothaer oferuje także ubezpieczenie Auto Assistance Opony i Ubezpieczenie Auto Szyba. Auto Assistance Opony, kosztujące 7 zł rocznie, obejmuje zarówno pomoc techniczną (zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany koła, holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia – jeżeli wymiana koła w miejscu zdarzenia w ocenie przedstawiciela Centrum Alarmowego nie będzie możliwa, naprawę uszkodzonego ogumienia w serwisie wskazanym przez Centrum Alarmowe) jak również pomoc informacyjną (informację o krajowej sieci zakładów wulkanizacyjnych, informację o sklepach z oponami i informację o punktach przechowywania opon). Ubezpieczenie Auto Szyba pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyb w samochodzie. Podobnie jak w przypadku oferty Link 4, Gothaer pokrywa koszt parkingu strzeżonego (do 48 godzin) jeśli naprawa nie może być dokonana od razu, a naprawa lub wymiana szyby realizowana jest przez NordGlass.

Porównywarka OC i AC – ponad 50 ofert ubezpieczeń

Jak pokazuje nasze porównanie, w zamian za relatywnie niewielkie kwoty zyskujemy bardzo praktyczne zabezpieczenia na wypadek dość powszechnie występujących ryzyk. Warto również dodać, że z niektórych wymienionych ubezpieczeń można korzystać bez konieczności zakupu polisy AC, co jeszcze bardziej zwiększa ich dostępność przeciętnego Kowalskiego, który z różnych ze względów nie może lub nie chce nabywać polisy AC.