Wiele osób sprzedając auto nie zdaje sobie sprawy, że brak odpowiedniego zapisu w umowie może skutkować utratą pieniędzy za opłacone ubezpieczenie OC.

Wystawiając samochód na sprzedaż, zazwyczaj czynimy to przed upływem terminu ważności ubezpieczenia, choć czasem musimy je prolongować. Często sprzedający decydują się wtedy tylko na polisę OC. Niezależnie jednak od tego czy samochód ma samo OC czy wraz z AutoCasco, NW i pozostałymi dodatkami, ubezpieczenie jest wystawione na właściciela auta. Co zatem dzieje się, kiedy je sprzedajemy? W zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, są różne zasady dalszego postępowania w razie zbycia pojazdu.

„Jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego (np. sprzedaż, darowizna, dziedziczenie), na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę – nabywca może z niej korzystać do końca jej trwania. Nabywca ma prawo także wypowiedzieć ją w dowolnym momencie jej trwania. Wówczas składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymuje zbywca. Nabywca samochodu musi pamiętać, że taka umowa „po zbywcy” nie odnowi się automatycznie na kolejny rok zgodnie z art. 28 ustawy.” – tłumaczy Jacek Rink, Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń w AXA Direct.

Nie odnowi się, o ile poinformujemy o tym fakcie ubezpieczyciela. To na sprzedającym ciąży obowiązek poinformowania firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu oraz przekazania danych nabywcy w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu. Co ważne, jeśli nie podalibyśmy tych danych oraz informacji o sprzedaży, a podczas tego okresu termin ubezpieczenia by minął, za zapłatę składki solidarnie odpowiadają nabywca wraz ze sprzedającym.

Jak zatem ustrzec się przed stratą pieniędzy? Warto w umowie kupna-sprzedaży auta zawrzeć zapis, o tym, że sprzedający wypowie umowę na ubezpieczenie OC w określonym czasie, natomiast kupujący zobowiązuje się do ubezpieczenia auta na własne nazwisko. Raczej nie powinniśmy umawiać się w tej kwestii ustnie bez świadków. Można również dodać prognozowaną różnicę za ubezpieczenie OC do ceny auta.

Jeśli chodzi o umowy ubezpieczeń dobrowolnych, np. autocasco, minicasco, NNW, Assistance, rozwiązują się one z dniem przejścia lub przeniesienia własności pojazdu. Składka za niewykorzystany okres zwracana jest nabywcy.