Takie mają być efekty, przyjętego wczoraj przez rząd, projektu ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.
Projekt dotyczący mieszkania bez wkładu własnego jest jednym z elementów Polskiego Ładu. Ustawa ma wejść w życie po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Skorzystać z kredytu z gwarancją będzie można do końca 2030 r.