Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, podał Urząd.

"Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" – czytamy w komunikacie.

Jak podała Komisja na swojej stronie internetowej podmiot jest nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podmiot wpisany jest w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)".