Obniżenie maksymalnej wysokości transakcji gotówkowych wpłynie negatywnie na działalność przedsiębiorstw
Udział szarej strefy w polskiej gospodarce sięga 30 proc. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Jednocześnie obowiązujący u nas limit na transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami jest najwyższy w Unii Europejskiej i wynosi równowartość 15 tys. euro. Oznacza to, że jeżeli firma chce zapłacić innej fakturę na kwotę większą, nie może robić tego gotówką, a musi np. przelewem.
Pojawił się więc pomysł obniżenia tego limitu, a propozycja taka znalazła się w Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przygotowanym przez koalicję na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności. W jej skład wchodzą m.in. banki komercyjne oraz Narodowy Bank Polski.