Banki przyzwyczaiły nas do bezpłatnych kont osobistych. Zazwyczaj „w pakiecie” otrzymujemy też możliwość dokonywania bezpłatnych wypłat z bankomatów nie należących do sieci „naszego” banku. Zazwyczaj, ale nie zawsze. Niektóre banki nadal pobierają prowizję za wypłatę gotówki z „obcego” bankomatu. Postanowiliśmy sprawdzić, który bank oferuje najtańsze (a najlepiej – bezpłatne) wypłaty z bankomatów należących do innych banków czy niezależnych sieci.

Analizowane przez nas banki podzieliliśmy na dwie grupy. W pierwszej znalazły się te, w których wypłata ta jest darmowa, w drugiej zaś banki, w których wypłata z bankomatu nie należącego do ich sieci będzie płatna. W bankach z grupy pierwszej wprowadziliśmy podział na te, w których z „obcych” bankomatów można korzystać bezpłatnie bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków i te, w których obwarowane jest to dodatkowymi warunkami (zazwyczaj łatwymi do spełnienia). Przyjęliśmy też, że nasz „modelowy” klient trzykrotnie w ciągu miesiąca wypłaca gotówkę z urządzenia należącego do innego banku czy sieci. Kwota każdej wypłaty to 200 zł.

Koszt wypłaty z bankomatu "obcego"
Bank
Nazwa konta
Wniosek
online
Prowizja za wypłatę z bankomatu "obcego" Koszt wypłaty z bankomatu "obcego"  
Alior Sync
Konto Osobiste
Sprawdź 0,00 zł (B) 0,00 zł  
Meritum Bank ICB
Proste Konto Osobiste
  0,00 zł (B) 0,00 zł  
ING Bank Śląski
Konto z Lwem Direct
Sprawdź 0,00 zł (B) 0,00 zł  
Nordea Bank Polska
Nordea Ulubione
  0,00 zł (B) 0,00 zł  
Getin OnLine
Konto Perfekcyjne
Sprawdź 0,00 zł (B) 0,00 zł  
mBank
eKONTO z darmowymi bankomatami
Sprawdź 0,00 zł (B) 0,00 zł  
Bank Millennium
Dobre Konto
Sprawdź 0,00 (W) 0,00 zł 0 zł za wypłaty z "obcych" bankomatów pod warunkiem dokonania i zaksięgowania przez bank co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu i zasilania konta kwotą co najmniej 1 000 zł. W przeciwnym razie pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł (bankomaty BZ WBK i Cash4You) i 5 zł (pozostałe bankomaty w Polsce)
eurobank
konto Online
  0,00 zł (B) 0,00 zł  
Alior Bank
konto rozsądne
Sprawdź 0,00 zł (B) 0,00 zł   
BNP Paribas Bank Polska
Konto z pakietem L
  0,00 zł (B) 0,00 zł  
Deutsche Bank PBC
dbNET
Sprawdź 0,00 zł (B) 0,00 zł  
Bank BGŻ
Konto Plus
  0,00 zł (B) 0,00 zł  
Toyota Bank
Konto osobiste
  0,00 zł (B) 0,00 zł Czwarta i każda kolejna wypłata z dowolnego bankomatu w Polsce - 4,5 zł
Plus Bank
Invest-Konto LIDER
  0,00 zł (W) 0,00 zł
0 zł za wypłaty z "obcych" bankomatów pod warunkiem: rozliczenia w poprzednim m-cu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych
wykonanych kartami debetowymi wydanymi do rachunku na min. 400 i: 1) posiadania średniego salda na rachunku w wys. min. 1500 zł lub 2) posiadania przez klienta prawidłowo obsługiwanego kredytu w rachunku, którego średnie saldo wykorzystania w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wyniosło min. 1500 zl
Credit Agricole Bank Polska
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
  0,00 zł (B) 0,00 zł  
Citi Handlowy
CitiKonto
Sprawdź 1,00 zł 3,00 zł  
Volkswagen Bank
Konto e-direct
  1,50 zł 4,50 zł
Wypłata poniżej 400 zł - 1,5 zł
Wypłata w wysokości 400 zł i więcej - 0 zł
Bank Pekao SA
Eurokonto Mobilne
  2% min. 5 zl 5,00 zł
0 zł (dwie pirerwsze wypłaty w m-cu)
2% min. 5 zł (każda następna)
BOŚ Bank
e-konto BOŚ
  5,00 zł 5,00 zł
0 zł (dwie pirerwsze wypłaty w m-cu)
5 zł (każda następna)
Raiffeisen Polbank
Konto Aktywne
  8,00 zł 8,00 zł
0 zł (dwie pierwsze wypłaty w m-cu)
8 zł (każda kolejna wypłata)
Idea Bank
Konto Idealne
  2,99 zł 8,97 zł  
Bank Zachodni WBK
Konto Godne Polecenia
  5,00 zł 15,00 zł
1 zł (bankomaty Banku Millennium)
5 zł (pozostałe bankomaty w Polsce)
Inteligo
Konto Inteligo
Sprawdź 5,00 zł 15,00 zł 0 zł (bankomaty BZ WBK)
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Standard
  5,00 zł 15,00 zł  
PKO Bank Polski
PKO Konto za Zero
Sprawdź 3%
min. 5 zł
18,00 zł 0 zł (bankomaty BZ WBK)
Getin Bank
Konto Getin UP
Sprawdź 3,5%
min. 5 zł
21,00 zł  
Założenia:
1. Posiadacz konta 3 razy w miesiącu wypłaca pieniądze z "obcego" bankomatu. Suma tych wypłat to 600 zł (kwota pojedynczej wypłaty to 200 zł)
2. Konto jest zasilane miesięcznie kwotą 2700 zł
Źródło: TotalMoney.pl

Dobrą wiadomością jest to, że banków, w których wypłata z „obcego” bankomatu jest darmowa jest 16. Tylko w trzech z nich bezpłatne skorzystanie urządzenia należącego do innego banku lub sieci obarczone jest koniecznością spełnienia określonego przez bank warunku. Warunki te – jak napisaliśmy powyżej – są zazwyczaj łatwe do spełnienia. Tak wygląda to chociażby w Banku Millennium, w którego przypadku posiadacz Dobrego konta będzie mógł wypłacać pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce po spełnieniu dwóch warunków: zasilania konta kwotą w wysokości 1 000 zł miesięcznie i dokonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową w miesiącu. Warto tu jeszcze dodać, że od spełnienia tego warunku uzależnione jest także to, czy nie zapłacimy za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej.

Nieco więcej warunków muszą spełnić posiadacze Invest-Konta LIDER w Plus Banku (dawny Invest Bank). Podstawowym warunkiem, od którego zależy to, czy za wypłaty z „obcych” bankomatów nie przyjdzie mu zapłacić 3% min. 6 zł jest rozliczenie przez bank transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami debetowymi wydanymi do rachunku na kwotę co najmniej 400 zł. Są też dwa dodatkowe warunki, z których musi być spełniony przynajmniej jeden: posiadanie salda na rachunku w wysokości co najmniej 1500 zł lub posiadanie prawidłowo obsługiwanego kredytu w ROR, którego średnie saldo wykorzystane w poprzednim miesiącu wyniosło min. 1500 zł. Trzeci z kolei bank – Toyota Bank – reglamentuje swoim klientom liczbę darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów na terenie Polski. Darmowe są tylko trzy pierwsze wypłaty w miesiącu. Każda następna kosztuje 4,5 zł. A trzeba tu dodać, że Toyota Bank nie posiada własnych bankomatów…

A ile trzeba zapłacić za wypłatę z „obcego” bankomatu w bankach należących do drugiej grupy?

Zanim przejdziemy do omówienia tej kwestii, trzeba wyjaśnić, że obliczając koszty wypłat z „obcych” bankomatów dla klientów banków należących do drugiej grupy braliśmy pod uwagę koszty mniej korzystne dla klienta. Cóż bowiem z tego, że nasz bank umożliwia nam tańszą wypłatę z bankomatów należących np. do Banku Millennium, jeżeli w naszej najbliższej okolicy nie ma urządzeń należących do tego banku, a musimy pilnie wypłacić gotówkę? W takiej sytuacji nie będziemy przecież tracić czasu na szukanie tańszego bankomatu tylko skorzystamy z tego, który jest najbliżej…

Wróćmy zatem do meritum. Wśród banków pobierających prowizję za wypłaty z „obcych” bankomatów można wyróżnić dwie „szkoły”. W instytucjach należących do pierwszej prowizja za wypłatę z urządzenia należącego do innej sieci jest naliczana jako procent od kwoty wypłaty. Do procentu tego dodawana jest minimalna kwota, jaką przyjdzie zapłacić (np. 3% nie mniej niż 5 zł). Banki należące do drugiej szkoły pobierają prowizję, której wysokość jest ustalona jako stała wartość i nie rośnie wraz z wysokością wypłacanej kwoty. Które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta? Wydaje się, że to drugie. Osoba chcąca – tak jak nasz „modelowy” klient – wypłacić 200 zł a będąca klientem np. PKO Banku Polskiego za wypłatę z „obcego” bankomatu zapłaci 3% min. 5 zł (6 zł). Posiadacz Konta Inteligo za tę samą operację zapłaci 5 zł. Różnica – mimo, że niewielka – jednak jest. Rośnie ona jednak wraz z wysokością wypłacanej kwoty. Jednorazowa wypłata 600 zł będzie dla naszego klienta oznaczała dla klienta PKO BP konieczność zapłacenia prowizji w wysokości 18 zł, a dla klienta Inteligo – 5 zł. Trzeba tu dodać, że jeszcze niedawno klienci Inteligo mieli możliwość wykupienia usługi „Bankomaty bez granic”, dzięki której po opłaceniu miesięcznego abonamentu w wysokości 4 zł mogli bezpłatnie korzystać ze wszystkich bankomatów w Polsce. Napisaliśmy „mieli”, bo od kiedy Inteligo zaczęło używać tego samego systemu informatycznego co PKO BP, jego klienci stracili możliwość korzystania z tego udogodnienia...

Wypada wspomnieć jeszcze o jednej – dość istotnej – rzeczy. Niektóre banki pobierające prowizje za wypłaty z bankomatów nie należących do ich sieci stosują „ulgową taryfę” w przypadku urządzeń należących do wybranych banków czy sieci niezależnych. Tak dzieje się w Banku Millennium (w przypadku klienta, który nie spełnia wymagań, o których pisaliśmy powyżej), Banku Zachodniego WBK i PKO Banku Polskiego. Posiadacz Dobrego konta, który nie spełni wspomnianych powyżej wymagań zapłaci 1 zł prowizji za wypłaty z bankomatów należących do sieci BZ WBK i Cash4You i 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce. W Banku Zachodnim WBK posiadacz Konta Godnego Polecenia zapłaci 1 zł za wypłatę z bankomatów Banku Millennium i 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce. Z kolei klient naszego największego detalisty może za darmo korzystać z urządzeń należących do BZ WBK. Nie mniej ciekawą zasadę przyjął Volkswagen Bank – w jego przypadku darmowe są wypłaty wynoszące co najmniej 400 zł. Za wypłatę kwoty niższej zapłacić trzeba prowizję w wysokości 1,5 zł. Z informacji uzyskanych z Departamentu Marketingu tego banku wynika, że z prowizji zwalnia jednorazowa wypłata wynosząca co najmniej 400 zł. Osoba, która – tak jak nasz „modelowy” klient wypłaca trzykrotnie po 200 zł zapłaci w sumie 4,5 zł prowizji.

Czy jest alternatywa?

Alternatywą dla płatnych wypłat z bankomatów nie należących do sieci naszego banku lub należących do sieci niezależnych jest usługa cash back. Nie należy jej mylić ze zwrotem części wydatków dokonanych przy użyciu karty debetowej, oferowanych przez niektóre banki. Cash back, który mamy na myśli umożliwia – podczas płatności kartą w sklepie – dokonanie dwóch czynności na raz - zapłacenia za zakupy pobrania gotówki. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty wynosi 200 zł.

Karta płatnicza musi mieć udostępniony cash back przez bank, wydawcę karty, a punkt handlowo-usługowy chcąc oferować tę usługę musi aktywować ją u swojego agenta rozliczeniowego. Obecnie możliwość wypłaty gotówki w ramach usługi cash back oferuje swoim klientom około 25 największych banków – wydawców kart, m.in. ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Bank Pekao SA czy mBank. f

Z usługi tej można korzystać w Polsce od 2006 r. Nie jest on w Polsce jeszcze tak popularna jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Według szacunków Brytyjskiej Rady Płatności (Payments Council) ośmiu na dziesięciu Brytyjczyków twierdzi, że ma łatwy i wygodny dostęp do gotówki a 40% preferuje wypłatę gotówki w sklepowej kasie. Tak duża popularność tego sposobu wypłacania pieniędzy jest dużą zasługą punktów sprzedaży, silnie promującą tę usługę. W największych brytyjskich sieciach handlowych np. w Tesco kasjer pyta każdego klienta płacącego kartą za zakupy o chęć skorzystania z cash back.

Zdaniem Janusz Diemko prezesa First Data Polska, właściciela marki POLCARD „Mniejsza niż w Wielkiej Brytanii popularność cash back na polskim rynku nie wynika z braku zainteresowania tą usługą wśród polskich konsumentów czy niewystarczającej infrastruktury. Zwyczajnie Polacy nie wiedzą, że mogą z niej korzystać i wolą używać metod, do których przywykli jak np. bankomat. W tym zakresie potrzebna jest większa edukacja i promocja ze strony wszystkich graczy zaangażowanych w popularyzację tej usługi – banków, organizacji kartowych, akceptantów i agentów rozliczeniowych.”

Mimo tego, że w Polsce cash back nie jest promowana tak jak w Wielkiej Brytanii, jej popularność w naszym kraju stale wzrasta. Z „Informacji o kartach płatniczych” Narodowego Banku Polskiego wynika, że liczba transakcji systematycznie wzrasta. W I kwartale 2009 r. (trzy lata po wprowadzeniu tej usługi do Polski) liczba transakcji cash back wyniosła 120 tysięcy (na 15,5 mln zł), by w I kwartale 2013 r. wzrosnąć do 763 tysięcy (o wartości 88,8 mln zł). Liczba wypłat gotówki przy użyciu cash back między I kwartałem 2009 r. a I kwartałem 2013 r. zilustrowana jest na poniższym wykresie.

Trzeba dodać, że w II kwartale 2013 r. liczba transakcji cash back wyniosła 837 tysięcy, a ich wartość – 97,3 mln zł. Z „Informacji o kartach płatniczych II kwartał 2013” Narodowego Banku Polskiego wynika, że na terenie Polski znajdowało się 18 853 bankomaty. Liczba transakcji dokonanych przy ich użyciu wyniosła 199 milionów, a wartość – 74,4 miliarda złotych. Średnia wartość transakcji dokonanej w bankomacie w II kwartale 2013 r. wyniosła 374 zł. Liczby te są – co tu dużo mówić – imponujące. Wynika z tego, że chętnie korzystamy z bankomatów. Niestety, część z nas za przyjemność wypłacania gotówki z dowolnego urządzenia musi zapłacić. Nierzadko zapłacić niemało…

Warto zatem pamiętać o alternatywie, jaką jest wypłata cash back. Liczba transakcji cash back jest nieporównywalna – przypomnijmy, że w II kwartale 2013 r. wyniosła 837 tysiące. Pomimo tego liczba punktów, w których można z niej skorzystać jest większa. W II kwartale 2013 r. było ich ok. 30 tysięcy. Jest to dla nas – konsumentów – dobra wiadomość. Robiąc zakupy możemy, tak przy okazji, wypłacić pieniądze. A co istotne, zrobić to bezpłatnie i bez potrzeby poszukiwania bankomatu, z którego możemy tanio (a najlepiej za darmo) „wyciągnąć” gotówkę.